Esteu aquí

Els Sostenibles, la fi d'una idea de marketing ambiental (2002-2009)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Imatge del portal d'Els Sostenibles en la seva darrera etapa, a finals del 2008, mostrant l'accés a les històries empresarials.

El simpàtic logo que entre el 2002 i el 2008 fou la imatge per identificar Els Sostenibles

Els Sostenibles és la denominació que va rebre un complement informatiu del portal Terra.org elaborat per la Fundació Terra. L'any 2002 aquest espai es va definir com una idea per captar possibles patrocinadors del portal i es va definir l'estil que se li va donar a partir de les empreses que hi van col·laborar en aquell moment. No obstant això, amb posterioritat cap empresa més s'hi va interessar.

El portal Terra.org, compromès amb la divulgació de pràctiques ecològiques, va dissenyar Els Sostenibles com un espai privilegiat situat en cadascuna de les pàgines de continguts, perquè els usuaris del portal visualitzessin les pràctiques en favor de l'ecologia gràcies al compromís d'un col·lectiu d'empreses reunides sota aquesta denominació i que es van comprometre a patrocinar l'activitat divulgadora del portal com les pàgines de publicitat en les revistes.

Ser sostenible no era una condició, sinó un camí. Els Sostenibles va assenyalar empreses dinàmiques, responsables i sensibles a la problemàtica ecològica que van donar puntualment algun tipus de suport al creixement del portal de l'ecologia pràctica Terra.org. Aquí es mostren alguns dels esforços que vàrem destacar i que contribueixen a un món millor per a tots. No obstant això, Els Sostenibles, no va arribar a funcionar com a espai de patrocini i es va limitar a recopilar algunes històries empresarials que vam creure que visualitzaven accions i compromisos de les mateixes. Les empreses escollides per a ser integrades en Els Sostenibles van facilitar documentació contrastada, que va ser interpretada en un text elaborat per la Fundació Terra que es va incorporar a la pàgina web d'aquest projecte.

Els Sostenibles es va concebre com un website propi que operava en el domini sostenibles.com perquè anés a una porta d'accés a aspectes de la informació ambiental de l'empresa, però avalada per la Fundació Terra, i només en els aspectes que feien referència  a la història que es narrava. Malauradament, aquesta fórmula de visualitzar la responsabilitat social corporativa, llevat excepcions, no va configurar en cap cas una proposta de màrqueting ambiental que tingués interès per a les empreses.

Les pàgines de Els Sostenibles es van hostatjar en el domini (www.sostenibles.com) propietat de la Fundació Terra entre finals del 2002 i febrer 2009, moment en què es va donar de baixa. Les històries empresarials recopilades, no obstant això, es poden consultar en el següent enllaç. Durant la seva visualització es van redactar nou històries empresarials que es mostraren en aquesta pàgina.