Esteu aquí

Paparazzis termogràfics: denúncia de la ineficiència energètica amb la termografia

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Els paparazzis termogràfics, dintre de la campanya "Jo Sóc la Solució", volien alertar de les pèrdues d'energia associades als edificis.
Les imatges termogràfiques són espectaculars. A aquesta paleta de colors el blanc representa les zones més calentes. A continuació el groc i els ataronjats indiquen cada cop menor temperatura, fins arribar als violetes i negres, que indiquen les zones més fredes. Així, es poden copsar les pèrdues de calor a les façanes, i altres aplicacions.
L'energia es malversa de diferents maneres, com ara mantenint endollats aparells que no estem fent servir, però que continuen dissipant energia en forma de calor.
La Fundació Terra fa servir la termografia com a eina de sensibilització, i també ofereix un servei professional de termografia.
Una imatge val més que mil paraules. Tot i que del 20 al 30 % de la nostra despesa energètica en climatització es deu a fuites o entrades de calor que podrien ser evitables, encara sembla que no ho acabem de creure perquè no ho podem veure amb els nostres propis ulls. Per això, els termogrames són una sorprenent eina per a poder ser conscients de les pèrdues energètiques dels habitatges.

La novetat dels reporters termogràfics

La majoria de la població viu a la inòpia respecte a la problemàtica de la ineficiència energètica en el seu entorn més proper. Ens passa desapercebut que cada habitatge produeix aproximadament 5 tones de CO2 cada any, associades al seu consum energètic. Les façanes dels edificis es poden veure com l'esquelet d'un ésser humà en una radiografia gràcies a la termografia. Aquesta és la principal missió dels paparazzis termogràfics, que armats amb tecnologia punta no desaprofiten l'ocasió de retratar totes les formes d'ineficiència energètica possibles en l'àmbit urbà.

Les avantatges de la termografia

La termografia es la ciència de la captació de la radiació infraroja. El coneixement d'aquesta franja de de l'espectre electromagnètic i del comportament físic dels materials pel que fa a la radiació que emeten, el devem als estudis de científics com Planck, Kirchoff, Wien, Stefan i Boltzmann. Les actuals càmares termogràfiques permeten captar la radiació infraroja que emeten tots els cossos, tot i que és invisible al nostre ull, ja que es troba en una longitud d'ona més gran. La càmara ens dóna un termograma, una representació en una paleta de colors de les diferències de radiació dels objectes. Com que la radiació infraroja és un paràmetre directament relacionat amb la temperatura, una inspecció termogràfica permet observar les diferències de temperatura dels materials, i això té diferents aplicacions en multitud de disciplines.

La termografia es fa servir amb objectius de seguretat i vigilància, en el control d'incendis, al manteniment industrial i elèctric, i fins i tot té aplicacions mèdiques i veterinàries. A l'àmbit de l'edificació, és útil per a fer visibles les pèrdues de calor, les infiltracions d'aire o les mancances pel que fa a aïllament, aspectes que són clau per a valorar l'eficiència dels edificis i el confort dels seus ocupants.

La primera campanya termogràfica en l'àmbit de la sensibilització ambiental

El desembre 2006 en clau activista i de denúncia, un equip de la Fundació Terra va recórrer els carrers de Barcelona durant la Campanya de sensibilització "Jo sóc la Solució ", a la captura del malversament energètic a través de les façanes. Els termogrames no van deixar lloc al dubte, i permetien visualitzar:

- pèrdues energètiques habituals en els edificis, com ara les pèrdues de calor a través dels forjats o els ponts tèrmics, o les anomalies en l'aïllament
-l'escapament de la calefacció a través dels tancaments no hermètics de les finestres o les diferències entre les pèrdues de calor de l'edifici a través de vidres simples o a través de vidres dobles.
- les fuites de calor, ja fos perquè una finestra no tancava correctament, o perquè es produïen entrades d'aire fred per sota de la porta...

En definitiva, la termografia a mans dels Paparazzis termogràfics posava al descobert les febleses de l'embolcall dels edificis pel que fa a l'aïllament, i per tant permetien destacar els punts on seria possible reduir les pèrdues de calor no desitjades. Pensem, per exemple, que els vidres tenen una importància crítica en el consum d'energia i en el confort. Un vidre simple té un coeficient de transmissió tèrmica de 5,8 W/m°C i un doble de 3.4 W/mºC, pel que les pèrdues o guanys no desitjats de calor a través del vidre simple seràn molt més grans, i el notarem molt més fred o calent que les parets, realitat que fa disminuir el nostre confort. També cal recordar que les infiltracions d'aire fred desde l'exterior per finestres que no tanquen hermèticament, o juntes no segellades poden augmentar el consum de calefacció de l'habitatge en un 20 %, però que es podrien evitar instal·lant borlets aïllants, aplicant segellants i masilles a les juntes i esquerdes.

El poder de veure allò que és invisible als ulls amb la termografia

Aquella primera campanya termogràfica no només pretenia detectar la ineficiència als edificis, sinó que es va emprar a fons la tecnologia de les cambres termogràfiques per a fer visible de totes les maneres possibles el malbaratament energètic. Per exemple, es van comprovar les diferències de temperatura i, per tant, de malbaratament d'energia entre el sistema d'il·luminació amb bombetes d'incandescència i el de bombetes fluorescents compactes de baix consum. Com que a les primeres pràcticament tot el consum elèctric (el 95 %) es converteix finalment en calor en comptes de llum, allò que captem amb més intensitat és el calor que desprenen. Un cas similar és el de les pèrdues d'energia dissipada en forma de calor d'un decodificador de TDT encès innecessàriament o un carregador de mòbil que es deixa endollat tot i que el mòbil ja s'ha extret (fins un 15 % de l'energia que consumim a l'habitatge és degut al consum residual de diversos aparells que incorporen transformadors i que mantenim endollats encara que no els fem servir).

Desendollar els carregadors manualment o mantenir els aparells endollats a regletes amb interruptor, són gestos que permeten aturar aquesta despesa innecessària i allargar la vida dels aparells. També es va emprar la càmera termogràfica per a detectar l'excés d'il·luminació amb sistemes d'incandescència i hal·lògens, la climatització exagerada que produeix fuites d'energia en els aparadors i portes obertes dels comerços de la ciutat, o la diferència tèrmica entre els sistemes de transport que no fan servir més energia que la de la tracció humana (com la bicicleta) i els que necessiten de combustibles fòssils i motors d'explosió. Les inèdites imatges del primer reportatge dels Paparazzis termogràfics a Barcelona es poden consultar en aquesta publicació digital (imatges que mostren les pèrdues de calor a les façanes, en la iIl·luminació, els electrodomèstics, els consums ocults a la llar, quan escalfem aigua a la llar, quant a l'aïllament), o bé en un segon àlbum (imatges de transports, gent, comerços i aparadors, finestres i façanes).

Un servei professional per a les diagnosis termogràfiques d'edificis

A banda d'aquest ús més lúdic i de denúncia, la Fundació Terra ofereix el servei d'elaboració d'informes tècnics professionals d'anàlisi termogràfica en edificis, per la qual cosa compta amb la certificació oficial corresponent.