Esteu aquí

Responsabilitat ambiental

Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.
Perspectiva Ambiental va néixer el 1995 amb la vocació de ser una col·lecció dinàmica de monografies periòdiques de formació en educació ambiental destinada als docents catalans. El format escollit fou el de reportatge sintètic amb profusió de dades ambientals rellevants que servís per a la pròpia formació continuada del professorat. Es va planificar amb una periodicitat quatrimestral i que es pogués difondre a través d'una revista ja consolidada que arribés al major nombre de docents catalans possibles.

El Capità Enciam fou un personatge creat per l'empresa audiovisual Sargantana Voladora, dirigida per Miquel Calçada (Mikimoto). El personatge va néixer com a resultat d'una licitació pública feta pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya l'any 1992-93 (llavors n'era l'Honorable Conseller, l'enginyer de camins, Albert Vilalta) que va guanyar en segona instància l'esmentada productora.

Barcelona, 19 de febrer de 2012.- Esperàvem un dia assolellat però va llevar-se amb núvols i una mica fresc. La paella solar prevista per al final de la jornada de feina va haver de ser cuinada amb ecobrasa, aquest combustible vegetal que no fumeja i que també és, en el fons, energia solar concentrada.

Pàgines