Esteu aquí

Memòries anuals i balanç social

L'activitat d'una fundació cultural privada queda reflectida en el document que resumeix la seva activitat a favor dels objectius socials per a la qual fou creada. El balanç social constitueix, doncs, un document essencial per conèixer de prop l'activitat de la Fundació Terra. Alhora vol ser un declaració de transparència i responsabilitat amb els cabals i donacions que rep.
Es presenta la memòria d'activitats i de rendir comptes de l'exercici 2017. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també una síntesis de la realitat econòmica de l'entitat...
Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2016. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica que s'ha caracteritzat per un notable increment dels ingressos.
Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2015. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits sinó també la realitat econòmica que en aquest exercici que es s'ha caracteritzat per un notable increment dels ingressos.
Es presenta la memòria d'activitats i de presentació de comptes de l'exercici 2014. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica
Es presenta la memòria d'activitats i de rendiment de comptes de l'exercici 2013. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica crítica que ha viscut l'entitat per la disminució d'ingressos.
Es presenta la memòria d'activitats de la Fundació Terra de l'any 2012 la qual mostra que malgrat els temps díficils que vivim l'entitat ha continuat treballant a favor de l'ecologia pràctica.
Les actuacions realitzades durant els primers 10 anys de funcionament de la Fundació Terra es recullen en aquesta publicació de 83 pàgines editada el 2005 i que compila la memòria d'activitats i el balanç social de l'entitat.

En l'any 2005 s'ha iniciat un treball de revisió de les activitats realitzades amb la finalitat de millorar l'eficàcia de les mateixes. Les quatre grans àrees de treball actuals són: la sensibilització ambiental, la promoció d'hàbits ecològics, el impuls a l'economia solar i el desenvolupament de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Així mateix, com entitat membre del Moviment Laic i Progressista (MLP) ha destacat per impulsar el procés d'Agenda 21 o estratègies de sostenibilitat per al grup d'entitats que ho formen.

L'any 2006 ha estat marcat per l'organització de la CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE CUINA SOLAR I PROCESSAMENT D'ALIMENTS a Granada, pel Festival Solar en el marc de les Festes de la Mercè de Barcelona i per la campanya contra el canvi climàtic JO SÓC LA SOLUCIÓ . No hi ha dubte, doncs, que ha estat un any especial en tots els sentits.

L'any 2007 ha estat marcat per dos projectes rellevants de promoció de l'economia solar. A casa nostra hem possibiiltat invertir amb energia verda contra el canvi climàtic: ones solars, el primer projecte de les quals fou la central fotovoltaica del mercat del Carmel de Barcelona. El segon fou una activitat de transferència tecnològica solar a l'illa de Zanzibar on es va dur a terme el projecte La Fàbrica del Sol, que va ser elegit pels clients de Caja Navarra per a ser finançat.

Pàgines