Esteu aquí

Memòries anuals i balanç social

L'activitat d'una fundació cultural privada queda reflectida en el document que resumeix la seva activitat a favor dels objectius socials per a la qual fou creada. El balanç social constitueix, doncs, un document essencial per conèixer de prop l'activitat de la Fundació Terra. Alhora vol ser un declaració de transparència i responsabilitat amb els cabals i donacions que rep.

L'any 2008 ha estat marcat essencialment per tres grans projectes. El primer ha estat posar a la disposició de la societat espanyola el valuós documental editat en DVD, La hora 11 acompanyat d'una guia per a l'acció. Aquesta pel·lícula produïda per Leonardo DiCaprio no es va arribar a estrenar en el nostre país i malgrat del seu interès com reflexió no ha arribat a la popularitat necessària si tenim en compte el valor de les aportacions dels més de cinquanta científics que apareixen en el mateix.

L'any 2009, el treball de la Fundació Terra s'ha centrat en quatre àmbits: inspiracions per al canvi, estalvi energètic i eficiència, simplicitat vital i activisme solar.  Destaquem entre les activitats més rellevants la campanya de la Guerrilla Solar,  el Campus Tour La hora 11: Acció a la Penúltima Hora i l'elaboració d'un extens catàleg d'activitats i serveis.

La síntesi de les activitats realitzades durant el 2010 es pot resumir a partir de la tasca divulgativa i educativa que realitza la Fundació Terra la qual basa les seves arrels en aquesta necessitat d'inspirar valors basats en el respecte pel nostre planeta. Estem convençuts que hem de respectar la natura de la qual formem part. Durant l'exercici 2010 s'ha mantingut una estructura professional a l'oficina tècnica formada per un comptable, un informàtic, una responsable d'atenció al públic, una tècnica en activitats socials.

L'any 2011, el treball de la Fundació Terra s'ha centrat en quatre àmbits: inspiracions per al canvi, estalvi i eficiència, simplicitat vital i activisme solar. En aquest exercici destaquem la pèrdua d'una de les patrones de l'entitat.

Pàgines