Esteu aquí

Balanç Social 2017

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Portada del document

Es presenta la memòria d'activitats i de rendir comptes de l'exercici 2017. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també una síntesis de la realitat econòmica de l'entitat que es s'ha caracteritzat per mantenir el superàvit. Un any més la Fundació Terra, que en aquest 2017 suma 23 anys d'activitat, comparteix doncs el compromís de l'entitat de forma oberta amb total transparència per a totes les persones interessades en els seus objectius.

L'àmbit de treball de les activitats del 2017 s'ha basat en dos eixos: - Sostenibilitat pràctica - Cultura ambiental (centrada en el sector funerari, ecofunerals). En síntesi, el balanç econòmic de l'any 2017 ha estat clarament positiu ja que ha estat un exercici en què s'han consolidat ingressos positius.

Quant a les activitats més concretes desenvolupades, s'ha avançat en aspectes de la cultura ambiental centrada en el sector funerari especialment a través del web ecofuneral.es i també s'han donat continuïtat a les propostes de l'àmbit de la sostenibilitat pràctica sobretot amb els continguts generats per al web terra.org (ecologia pràctica), un espai d'informació pràctica que suma desenes de nous continguts d'una elevada qualitat.

Per accedir al detall de l'activitat, la que justifica l'existència de l'entitat, la Fundació Terra posa a disposició del públic aquest document titulat Balanç Social - Memòria d'activitats, com a aval a la confiança rebuda de tots els seus donants. La Memòria d'Activitats o Balanç Social és un document de divulgació veraç sobre l'actuació de la fundació a favor del medi ambient.

• Balanç Social 2017 (2,3 Mb) (disponible en castellà) >> Descarregar el document en format PDF

• Memòria econòmica o Comptes Anuals 2017 (PDF de 3 Mb, en castellà) aprovades i presentadas al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.