Esteu aquí

Fundació Terra

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

L'activitat bàsica de la Fundació Terra és promoure projectes d'investigació en ecologia.

El web terra.org és una de les principals eines de comunicació ambiental de la Fundació Terra

 
Vivim en un món que esta canviant. Es tracta d’un canvi global – en el clima, l’ús inconscient del sòl, l'ús excessiu de l’aigua, l’expansió urbana sense límits – és un constant d’amenaces pel nostre planeta Terra. Cal conscienciar a la societat, i preparar-nos per un futur incert.
 
La Fundació Terra actua conjuntament amb la ciència per mostrar l’evidencia d’aquest canvi global, i trobar solucions mitjançant col·laboracions en projectes científics amb el nostre partner CREAF (Centre d’excel·lència ‘Severo Ochoa’ de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva, basada en la ciència d'excel·lència.

 

CREAF Partner Científic
 

El CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) és un centre de recerca de referència en Ecologia Terrestre i Canvi Global del Mediterrani a Europa, reconegut com a centre de Recerca d'Excel·lència Acadèmica 'Severo Ochoa' i amb àmbit d'actuació internacional.

 

Història de la Fundació Terra

La Fundació Terra la formen persones independents amb una dilatada experiència en activitats socials a favor del medi ambient. El patronat, el presideix el doctor en ecologia Jaume Terradas.

Les persones que composen i treballen a la Fundació Terra són les primeres que posen en pràctica tots aquests objectius en la seva vida quotidiana, fruit de la convicció de la feina que s'hi desenvolupa.

La Fundació Terra, constituïda amb personalitat pròpia (Ordre del Ministeri de Cultura de 29 de juliol de 1994, BOE del 08-09-94 i número de registre 238 del Ministerio de Cultura), és independent i amb vocació de servei. Els seus patrons no traslladen altra ideologia que la d'assumir la responsabilitat comuna en la conservació dels béns naturals del nostre entorn. El model jurídic de fundació és el garant d'una gestió eficaç i transparent dels recursos econòmics obtinguts per donacions i subvencions. Les activitats i els comptes de la Fundació Terra són anualment aprovats pel Protectorat de Fundacions del Ministeri d'Educació i Cultura.
 

Documents disponibles sobre l'activitat de la Fundació Terra

Balanç Socials Annuals

Codi ètic d'actuació