Esteu aquí

Transparència

La Fundació Terra té aprovada una política de transparència i un codi ètic que es poden consultar. L'activitat de la Fundació Terra s'organitza per ser eficient, eficaç, rigorosa, transparent, orientada als resultats i compromesa amb la societat que serveix

El Codi Ètic de la Fundació Terra és un instrument estructural per tal de garantir una conducta a favor dels valors cívics que emanen dels propis objectius de l’entitat. Es tracta doncs d’un compromís que l’equip directiu de la Fundació Terra davant de la societat a la qual serveix a la transparència respecte a las pràctiques tant de caire organitzatiu com de participació. El codi ètic doncs defineix mesures encaminades a augmentar la transparència a facilitar l’accés a la informació dels òrgans de control a disposar de bones pràctiques en l’àmbit del bon govern.