Esteu aquí

Termociutats, una experiència per assolir habitatges més ecològics (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Dins el projecte Termociutats s'han realitzat informes termogràfics de diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre les possibilitats d'estalvi energètic domèstic.

Les termografies permeten observar les pèrdues de calor i altres "patologies" relacionades amb l'eficiència energètica de les façanes dels edificis.

La Fundació Terra ha fet una inspecció termogràfica extensa a edificis significatius de 10 municipis. A la imatge, l'equip termogràfic emprat.

Els Ajuntaments participants s'han compromès amb l'eficiència energètica i s'han deixat fer una foto termogràfica.

Per fer una analogia podríem considerar que davant de determinades patologies mèdiques, avui la tècnica ens ofereix la possibilitat de la radiografia. En l'àmbit de l'edificació podem aplicar l'anomenada tècnica de la termografia per poder visualitzar el comportament d'un edifici als estímuls tèrmics tant de l'entorn com per la seva estructura de materials o l'ús que en fem en el seu interior.

Per tal de poder contribuir a la sensibilització de l'estalvi energètic i l'eficiència en els habitatges la Fundació Terra es va dotar d'una tecnologia de vanguardia com es la termografia. Les imatges obtingudes amb una càmara termogràfica digital ens mostren la realitat en un espectre energètic que els nostres sentits no són capaços de percebre. Les imatges termogràfiques fan visibles el comportament de l'energia en un edifici com a "embolcall" que és. Des de la Fundació Terra valorem que l'anàlisi termogràfica permet ajudar a detectar aquestes problemàtiques i cridar l'atenció sobre tot allò que podem fer per a no malversar l'energia als edificis i reduir el seu impacte ambiental. El projecte Termociutats ha estat dissenyat i desenvolupat com una activitat de sensibilització sobre estalvi energètic domèstic recolzada sobre imatges termogràfiques.

El projecte es va dissenyar per fer contribuir a sensibilitzar a la població sobre la necessitat de l'estalvi energètic a la llar. Finalment, el projecte es va centrat en 10 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'objectiu ha estat realitzar termogrames de diferents edificis de la ciutat, tant d'emblemàtics com de particulars, per tal de recollir-los en un informe termogràfic comentat de la població. Sens dubte l'experiència del projecte Termociutats és la primera aplicació a gran escala de l'anàlisi termogràfic de façanes d'edifcis que es fa al nostre país. Els informes termogràfics elaborats en el marc d'aquest projecte són se'ns dubte documents que ultrapassen el valor local.

A més, en 6 dels municipis participants es va realitzar una xerrada de sensibilització sobre les diferents possibilitats de millorar l'eficiència energètica dels habitatges, ja sigui incorporant millores constructives o incorporant sistemes i aparells més eficients. Tot i així es va recordar també la gran importància dels hàbits dels seus ocupants.

L'experiència del projecte Termociutats ens ha mostrat que la termografia aplicada a l'edificació és un bon pretext per endinsar-se en el tema de l'ecoeficiència aplicada a l'edificació tant per l'espectacularitat de les imatges com perquè permet fer-nos adonar quan els nostres habitatges fan un ús poc sensat de l'energia.

Els reportatges termogràfics

Els reportatges termogràfics consten de termogrames realitzats a un número d'entre 10 i 15 edificis de cada municipi participant. S'hi analitzen les façanes termografiades i es valoren i fan propostes entorn a l'estalvi d'energia.

El conjunt d'edificis analitzats ha estat en part triat per l'equip de termografia de la Fundació Terra, en part proposat per l'Ajuntament del municipi, a l'hora que també s'han recollit peticions de particulars interessats en conèixer el comportament la façana de casa seva.

Per a visualitzar els informes termogràfics fés click al municipi que t’interessi.

Barcelona
Badalona *
Castellbisbal *
Cornellà de Llobregat *
L'Hospitalet de Llobregat *
Montcada i Reixac
Sant Cugat del Vallès *
Sant Just Desvern *
Santa Coloma de Gramenet
Viladecans *

* Ajuntaments col·laboradors amb el Projecte Termociutats.

Més informació

• Descarrega el material > Radiografia de la ineficiència

Notes:

En el projecte "Termociutats", la imatge termogràfica capta l'estat tèrmic d'un edifici en un moment concret, i es fa una avaluació qualitativa. No es quantifiquen les pèrdues de calor i, per tant, l'anàlisi no incorpora paràmetres com ara l'ocupació de l'edifici o els sistemes de climatització. Tot i que la termografia permet un estudi més a fons del comportament tèrmic dels edificis, en aquest cas es fa un anàlisi senzill adreçat més a la sensibilització pel que fa al malversament energètic
que no pas a qüestions tècniques.

La intenció de la Fundació Terra és estimular l'interès en el tema de l'eficiència energètica dels edificis, i en cap cas culpabilitzar o criticar persones o institucions. L'objectiu és cridar l'atenció sobre la problemàtica energètica dels edificis, donar informació i divulgar eines per a futures actuacions de millora. En definitiva, animar a preocupar-se per l'eficiència, la bona construcció, i els hàbits personals responsables, com a requisits indispensables per a millorar la qualitat de vida i actuar davant la crisi energètica i ecològica.