Esteu aquí

Fundació Terra: 20 anys d'ecologia pràctica (2014)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Els membres del patronat de la Fundació Terra amb el salze (Salix alba) plantat a l'aiguamoll de Molins de Rei.

Els membres del patronat de la Fundació Terra amb l'olivera plantada en un terreny annex a l'aiguamoll de Molins de Rei.

La placa commemorativa del 20è aniversari de la Fundació Terra.

La Fundació Terra, creada el 1994 acompleix el 7 d’abril del 2014, 20 anys. Aquesta entitat ha promogut iniciatives en diferents formats per incentivar el canvi d'hàbits de les persones a favor de la sostenibilitat. La web www.terra.org és una referència en l'àmbit de l'ecologia (ocupa la posició a nivell mundial per sota del lloc 300.000), i al llarg d’aquests 20 anys ha promogut activitats sense precedents en el seu moment, com ara la cuina solar, les instal·lacions solars participades o els horts urbans, ha estat pionera en l'elaboració d'ecoauditories domèstiques, en l'aplicació dels estàndards FSC en les publicacions, i ha rebut diferents guardons internacionals per les iniciatives de foment de les energies renovables (Premi EuroSolar Internacional el 2009). Actualment, desenvolupa un interessant tasca en l’àmbit de l’ambientalització del sector funerari. Hem celebrat aquest aniversari plantant dos arbres en un dels espais emblemàtics promoguts per l'entitat.


Un objectiu clar: ecologia pràctica
La Fundació Terra creada el 1994 va néixer no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per aportar un enfoc més holístic que contribuís a vertebrar  una societat més sostenible i respectuosa amb els sistemes naturals del planeta. Fou fundada per tres joves procedents del moviment ecologista de Catalunya persuadits que la problemàtica ambiental tenia la seva arrel en la percepció cultural de la natura i el nostre entorn en general.
La missió de la Fundació Terra és canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una major responsabilitat de la societat en els temes ambientals. Totes les seves activitats han estat inspirades per l'esperit que "els petits canvis són poderosos" ja que entenem que només aquest principi pot realment contribuir al canvi de la cultura de la societat actual amb una perspectiva ambiental o dit en altres paraules: permetre avançar cap una visió de la civilització humana menys egocèntrica. Com afirmava Max Plank "una nova veritat no triomfa convencent als seus opositors perquè se'ls fa veure la llum sinó més aviat contribuint a que aquella sigui familiar per a les generacions que creixin".

 Una particular perspectiva ambiental
Durant 20 anys els objectius de la Fundació Terra s'han centrat en tres àmbits:
- La sensibilització ambiental per promoure el naixement d'una nova moral socioecològica.
- Fomentar l'eficiència energètica i les energies renovables, especialment, la solar.
- Contribuir al desenvolupament de nous hàbits per a un estil de vida més sostenible.  
Una altra característica que ha marcat l'actuació de la Fundació Terra ha estat ser un exemple en ella mateixa de la pràctica que predicava. Per aquest motiu, la seva seu corporativa s’ubica en un local rehabilitat amb criteris ecològics i que va ser el primer a l'Estat espanyol de compensar les emissions de diòxid de carboni amb una central solar fotovoltaica incorporada a la façana de d’aquest.
 
Les fites ambientals de la Fundació Terra
Durant aquests 20 anys (1994-2013) la Fundació Terra ha marcat algunes fites al nostre país que li han atorgat tot i ser una entitat modesta i amb recursos econòmics limitats (una mitjana anual de 250.000 euros) d'una especial rellevància social. Entre aquestes fites assenyalem:
1. Realitzar la primera ecorehabilitació a Espanya d'una oficina amb criteris ecològics integrals (1998).
2. Elaborar una col·lecció extensa de monografies ambientals amb temàtiques d'avantguarda (1995-2010).
3. Fomentar l'ús sostenible del paper imprès a través de promoure el seu reciclatge (1998, Fem una muntanya de paper) i d'impulsar l'ús del paper certificat FSC (2006, creant el primer Grup de Custòdia FSC per a paper imprès a Espanya).
4. Dissenyar el primer portal ambiental web en llengua espanyola (1996) sota el domini terra.es i posteriorment actualitzat el 2001 a través de terra.org.
5. Introduir la cuina solar i la cultura del processat d'aliments amb energia solar a Espanya i organitzar una conferència internacional sobre el tema en 2006.
6. Emprendre el primer programa d'ecoauditories domèstiques realitzat a Espanya destinat a l'estalvi energètic de les famílies (2004-2005).
7. Construir centrals solars fotovoltaiques participades popularment (Ones solars) per estendre els beneficis establerts per al foment de les renovables (2007).
8. Crear el primer solardoméstic (plug and play) destinat a generar energia renovable a les llars per a l'autoconsum (Iniciativa distingida amb el Premi Solar Internacional 2009) .
9. Publicar (coedició) obres clau del pensament ecològic emergent en l'àmbit de la simplicitat vital, les energies renovables i el canvi climàtic.
10. Posar en marxa el primer sistema de certificació ambiental de serveis funeraris i dissenyar el concepte de l’ecofuneral (2011-2013).
11. Construir el primer espai d'horticultura urbana destinat a la promoció de les plantes comestibles amb propietats saludables per al seu cultiu a les terrasses urbanes (Projecte Rebost Vital, 2011-2013).

Les inspiracions per al canvi que proposen
Al llarg d'aquesta viatge en benefici de la societat a la qual serveix, la Fundació Terra ha forjat diferents visions que inspiren la seva actuació. Aquestes visions són el llegat i a l’hora els pilars sobre els que forjaran el futur pròxim.
• Adoptar una perspectiva ambiental. Necessitem reorientar tots els àmbits de la societat, la cultura i l'economia cap a un nou horitzó que permeti compaginar la plenitud personal i l'equilibri planetari.
• Canviar nosaltres per canviar l'entorn. Hem de passar a l'acció i convertir-nos en el canvi que volem veure per a un futur sostenible. L'actual crisi global és l’oportunitat de convertir-nos en agents actius del canvi instal·lant energia solar a les nostres llars per a l'autoconsum, assumint una alimentació lliure de tòxics químics, impulsant la mobilitat sense emissions d'efecte hivernacle o triant opcions en cada moment que ens permetin ser eficients i a l’hora estalviem en l'ús de recursos naturals amb una economia compartida i del bé comú.
• Cal abraçar la simplicitat vital. El veritable progrés humà no el determinen la quantitat de béns materials que posseïm sinó la capacitat de sentir pau a l'interior del nostre ésser. Ens cal abandonar aquesta dinàmica absurda consumista que ens està devorant, que és obsolescent i que contamina l'entorn no només per a nosaltres sinó que també impedeix el benestar de les futures generacions.
• Som fills de la llum del sol. En l'energia solar radica tot el potencial que la humanitat necessita per satisfer les seves necessitats, no la seva cobdícia. L'orgia energètica dels combustibles fòssils i nuclears d'aquests últims dos-cents anys ens està portant al col·lapse civilitzatori. L'energia solar i la resta d’energies renovables ens aporta prou recursos energètics no contaminants per a una vida còmoda sempre hi quan la combinem amb l'eficiència i l'estalvi energètic. Fer que les energies renovables siguin l'imperatiu energètic de la nostra civilització és una prioritat no només política sinó també ciutadana i espiritual.
• La mort sense petjada ecològica. La mort d'un ésser humà no ha de deixar una profunda petjada en els boscos del planeta ni en l'atmosfera que respirem. Pe això han impulsat la certificació ecològica del servei funerari dissenyant uns estàndards que permetin reduir progressivament l'impacte ecològic a nivell d'emissions i residus, a més de la petjada ecològica dels productes i serveis de cada funeral.

> Document de síntesi de les actuacions emblemàtiques de la Fundació Terra entre 1994 i 2014

> Imatges de la plantada simbòlica de 2 d'arbres per celebrar els 20 anys de la Fundació Terra per part del seu patronat.