Esteu aquí

Pòlissa de decés amb un servei funerari ecològic certificat

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

L'ecofuneral és una opció a fi que el darrer acte de la nostra vida contribueixi a guarir la terra.

Es calcula que actualment la incineració pot emetre a l'atmosfera més de 150 kg de CO2, un dels principals gasos de l'efecte hivernacle. Amb la certificació ecològica dels funerals es pretén reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un mínim del 30% i sense emetre dioxines a l'atmosfera.

Amb motiu del dia internacional de reducció del CO2 (28 de gener 2013) ERGO Seguros (Grupo DKV Seguros ) llança la primera assegurança de decessos del món que inclou un servei ecològic certificat (SFE 07:02). Aquest projecte-que pretén expandir a la resta de l'estat-es desenvolupa en col·laboració amb el grup funerari Mémora i certificat per l'entitat ambiental fundació Terra.

Ecofuneral és un producte innovador que ofereix un servei funerari amb opcions ecològiques certificades en referència a la gestió dels recursos emprats: taüts de fusta certificada i sense vernissos tòxics, incineració sense tòxics, urnes biodegradables, utilització de tanatoris amb gestió ambiental, utilització de flors procedents de cultius ecològics, etc.

Aquest producte d'assegurança engloba altres particularitats com la possibilitat que els assegurats participin en la planificació de tots aquells aspectes dels sepelis que contribueixin a la millora ambiental. D'aquesta manera, l'ecofuneral possibilitarà obrir noves vies de comunicació amb el client a més de fomentar una conscienciació sobre l'impacte mediambiental dels funerals.

La certificació ecològica del servei funerari ofereix uns estàndards establerts per poder reduir progressivament l'impacte ecològic a nivell d'emissions i residus, a més de la petjada ecològica dels productes i serveis de cada cerimònia.

Un any després de l'acord entre ERGO Assegurances, el Grup Mémora i l'entitat ambiental fundació Terra per fomentar els ecofunerales, només l'asseguradora ha consolidat el seu lideratge en innovació social al sector de decessos, ampliant la personalització dels decessos i fent partícip l'assegurat a l'hora de tenir cura del medi ambient.

Aquesta opció sostenible en matèria funerària respon a la demanda, per part de la societat, de trobar solucions que minimitzin l'impacte ambiental de l'activitat humana. Segons una enquesta realitzada per ERGO Seguros, un 77% dels clients sondejats afirmen que estarien disposats a afegir a la seva pòlissa un servei de baix impacte ambiental. Una altra dada que avala el creixent interès per la sostenibilitat del nostre entorn és que el 83% dels enquestats considera que s'ha d'augmentar el compromís amb les generacions futures, procurant deixar l'entorn millor que el trobem. (L'enquesta ha estat realitzada a més de 500 clients d'assegurances de decessos, amb un marge d'error del 4,5%).

L'activitat d'assegurances generals del Grup DKV es concentra en ERGO Seguros. A Europa, el grup ERGO és un dels principals grups asseguradors amb més de 40 milions de clients que confien en els seus productes.

Grupo DKV Seguros pertany a Munich Health, la divisió que agrupa les companyies especialistes en salut de Munich Re des de 2006. El grup assegurador Munich Re, en l'àmbit de la salut, combina la seva coneixement global en assegurances i reassegurances, inclosos els serveis.

A Espanya, el Grupo DKV està implantat en tot el territori nacional, amb una àmplia xarxa d'oficines i consultoris en què treballen uns 2.000 empleats, i que dóna servei a prop de 2 milions de clients. La seva vocació és oferir als seus assegurats una gestió orientada a la qualitat, caracteritzada per una actitud d'innovació permanent en productes i serveis i per l'especialització en salut i assegurances personals.

Fundació Terra és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb experiència en la definició de sistemes de gestió ambiental i experta en "ecofunerals". Fundació Terra té una notable reputació social entre el sector ecologista europeu. Aquesta entitat té els mitjans i les acreditacions per dissenyar el sistema de gestió de "ecofunerals" pioner a l'Estat espanyol.