Esteu aquí

Privadesa i termes d'ús

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Si us plau, com a usuari d'aquest lloc web has de llegir en primer lloc els següents termes d'accés abans de navegar pels continguts. El fet d'accedir a aquesta adreça indicarà que estàs d'acord amb els termes i condicions que es detallen.

IDENTIFICACIÓ
El lloc web fundaciontierra.es és propietat de Fundació Terra, entitat sense ànim de lucre inscrita en el Ministeri d'Educació i Cultura d'Espanya, creada el 1994 amb domicili a Barcelona (08002) carrer Avinyó, 44. Es contactar amb ella pel telèfon 936.011.636 o bé pel correu electrònic [email protected]

ERRORS TIPOGRÀFICS
Aquest lloc web pot contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics involuntaris els quals no alteren el sentit dels continguts exposats.

ÚS DEL MATERIAL
Els continguts de les pàgines web, incloent però no limitat al text, gràfiques i icones, són material (materials) de propietat exclusiva de Fundación Tierra (en català Fundació Terra) i contenen marques registrades i noms comercials. Es poden baixar còpies dels continguts del present lloc web a un ordinador personal o imprimir còpia d'aquests materials i utilitzar-los per aprendre sobre temes ambientals o conèixer l'activitat de la Fundació. No es concedeix cap autorització per imprimir, copiar, reproduir, distribuir, transmetre, baixar, gravar, o exposar en públic amb fins comercials, alterar o modificar els materials. Les icones, imatges i grafismes de les pàgines web són propietat de l'entitat i el seu ús indegut o apropiació serà denunciada.

Els continguts totals o parcials d'aquest WEBSITE no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament de cap forma ni emmagatzemats per a usos que no siguin estrictament educatius sense l'autorització prèvia per escrit de Fundació Terra.

L'usuari també s'abstindrà de defraudar o manipular qualsevol dels continguts en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través d'aquest, per a la protecció dels seus drets.

ENVIAMENT D'INFORMACIÓ
Tota la informació transmesa o enviada a Fundació Terra a través d'aquest lloc web és únicament emprada per l'entitat d'acord amb allò que permet la legislació aplicable, en concret la llei de protecció de dades d'Espanya. Per a qualsevol aclariment al respecte s'ha de fer per escrit.

L'usuari es compromet, en general, a utilitzar el lloc web i els serveis relacionats d'una manera diligent, d'acord amb la llei, l'ètica, l'ordre públic i les provisions d'aquestes condicions d'ús, i s'abstindrà d'utilitzar-los de manera que puguin impedir el funcionament normal del lloc web i els serveis relacionats, la seva utilització per part dels usuaris o puguin danyar o agraviar els drets i actius de Fundació Terra, dels seus col·laboradors, o els usuaris i tercers en general.

DEMANDA
Els continguts de les pàgines web de Fundació Terra es proporcionen "tal com són". No s'ofereixen garanties o indemnització de cap mena per l'ús indegut de les mateixes.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
Les referències i continguts sobre Fundació Terra i els seus serveis, activitats i productes es proporcionen sense garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita.

En cap cas, Fundació Terra es responsabilitzarà pel mal ús de les pàgines, incloent sense limitació indirecta, especial, incidental o danys conseqüents, pèrdues o despeses sorgides en connexió amb els materials visualitzats o en el seu ús des de l'adreça web, encara que Fundació Terra fos advertida de la possibilitat de produir  danys ja que l'usuari assumeix tots els danys, pèrdues o despeses per visualitzar els continguts de les pàgines.

ALTRES
Fundació Terra es reserva tots els drets de retirar l'accés a la direcció i revisar el programari, materials, serveis i continguts en aquesta direcció, en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

Fundació Terra no assumeix cap responsabilitat pel material creat o publicat per terceres parts en les pàgines web que estiguin vinculades al present lloc web.


© 1994 Fundació Terra. Drets Reservats. Tots els drets reservats.