Esteu aquí

Perspectiva Ambiental

Perspectiva Ambiental fou un dossier periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques que aportava dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, a l'hora que suggeria activitats didàctiques i va promoure campanyes de participació a favor del medi ambient. Fou la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'internet en arxius PDF i actualment la col·lecció sencera continua accessible.

Es va distribuir en format imprès unes tres vegades l'any com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es va editar entre els anys 1995 i 2010. Va comptar amb l'ajut primer de la Generalitat de Catalunya i en els darrers anys de la Fundació La Caixa.

La referència catalogràfica per aquesta versió digital d'acord amb el ISSN (International Standard Serial Number) es el ISSN 2462-7453
Títol clau: Perspectiva ambiental (Internet)
Títol abreujat: Perspect ambient (Internet)

Estem compromesos amb la formació permanent dels adults en temes ambientals. Estimulem les capacitats i la creativitat per promoure un canvi moral que ens permeti assolir un desenvolupament més equitatiu i respectuós amb el planeta.

La biomímesi és la tecnologia inspirada per la natura. Un viatge de retorn a la terra en el que, amb humilitat i fascinació, la humanitat pot aprendre com viure dintre dels límits del planeta i en equilibri amb la resta d'espècies. Des dels edificis eficients inspirats per la refrigeració natural dels nius de tèrmits, a les pintures que es netejen soles emulant les plantes de loto, hi ha ja centenars d'exemples de com la biomímesi pot canviar el nostre món.

Guia sintètica de com podem intervenir en la construcció de casa nostre i fer que els nostres hàbits estalvïin energia i recursos naturals. Aquesta monografia pretén ser una visió introductòria al món de la bioconstrucció. Un bon complement al quadern número 19 dedicat a l'ecoarquitectura.

Endinsar-nos en el món misteriós dels fongs és avui un repte perquè darrera d'aquests éssers vius hi ha una valuosa tasca en el funcionament de la biosfera que no podem oblidar. Volem emfatitzar el paper ecològic d'aquests éssers vius, més que no pas la vessant culinària que hi ha darrera els bolets, que són tan sols el carpòfor o aparell reproductor d'alguns fongs.

Per a molts pobles, l’aigua és sagrada perquè hi rau l’origen de la vida i la seva continuïtat. Cal pensar en l’aigua com un valor comunitari i no com una mercaderia. Dins d’una ampolla de plàstic envasem un petricó d’aigua que ha reposat milers d’anys en les entranyes de la terra. L’aigua mineral natural hauria de ser una beguda litúrgica. Hem de recuperar el culte a l’aigua i protegir les deus com a llocs sagrats.

Tots nosaltres som descendents d'homes i dones que vivien en comunitats indígenes, experts coneixedors del medi local que seguien els ritmes cíclics de la natura. Els pobles indígenes han viscut durant milers d'anys integrats en els ritmes del seu entorn natural, propers a la Terra, aprenent d'ella. Les seves cultures orals conserven tresors de coneixements sobre plantes, ritus, tradicions i sobre maneres de viure amablement damunt la terra. Els seus ancians sovint són com biblioteques vivents, custodis de tradicions immemorials.

Disposem d'energia solar en quantitat i tenim la millor tecnologia per captar el calor del sol i estalviar energia. La captació del calor solar per escalfar aigua sanitària i, fins i tot, pe climatitzar edifics està a l'abast de qualsevol familia. Alguns municipis han aprovat ordenances perquè als habitatges de nova construcció s'hi col·loquin obligatòriament panels solars. Aquesta monografia explica els fonaments d'aquesta tecnologia i la importància de comprendre millor els potencials energètics de l'astre rei.

L'alimentació humana moderna en els països avançats es caracteritza per un increment de les proteïnes animals i del greix enfront als vegetals. El menyspreu per les hortalisses creix en la mateixa proporció que desapareixen les varietats agrícoles creades al llarg de la història humana.
Passem més temps del que ens imaginem sota la llum artificial. La qualitat de la llum condiciona les nostres activitats, tot i que sovint ens passa desparcebut. Conèixer les característiques de les bombetes ens pot permetre escollir la llum més adequada. Però, també hem de considerar la despesa energètica. Actualment, disposem de la tecnologia per estalviar entre 4 i 10 vegades l'energia necessària per tenir la mateixa lluminositat que amb la bombeta incandescent inventada fa més d'un segle.

Autonomia energètica es el títol d'un llibre del prestigiós expert en renovables alemany Hermann Scheer. Es tracta d'una obra cabdal per la seva clarividència respecte a quins són els factors socials, econòmics i tecnològics per assolir una societat no depenen dels combustibles fòssils i, per tant, amb l'economia solar, fer front a l'actual crisis socioambiental.

Pàgines