Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 31 - Aigua envasada (2004)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Per a molts pobles, l’aigua és sagrada perquè hi rau l’origen de la vida i la seva continuïtat. Cal pensar en l’aigua com un valor comunitari i no com una mercaderia. Dins d’una ampolla de plàstic envasem un petricó d’aigua que ha reposat milers d’anys en les entranyes de la terra. L’aigua mineral natural hauria de ser una beguda litúrgica. Hem de recuperar el culte a l’aigua i protegir les deus com a llocs sagrats.

Descarregar PDF en català (500 kb)


Índex

Aigua envasada
L'aigua sagrada
L'aigua potable: una història complexa
Les primers xarxes de subministrament d'aigua
potable
Aigua de l'aixeta
L'aigua en origen
Les aigües minerals
Un recurs natural virtuós
Aigües amb gust
L'aigua font d'informació
El negoci dels refrescs
Aigua tractada venuda com a refresc
Les fonts urbanes
L'aigua embotellada
Percepció de l'aigua embotellada
L'aigua, la moda i la publicitat
Impactes de l'aigua embotellada
Les multinacionals i l'aigua envasada
És l'aigua envasada una panacea?
Aigua bona a l'aixeta de casa
Aigua per viure
Beure l'aigua envasada imprescindible
Beu-te-la tota
L'aigua que deixem al got
Experimentem nous gustos de l'aigua
Inventari de fonts del municipi
El Museu del Cantir d'Argentona
Comparem les anàlisis de les etiquetes d'aigua
envasada
L'aigua de casa nostra
Recursos bibliografia i internet