Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 39 - Ecociutats (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Igual que un individu madur, una ciutat madura no pot augmentar i expandir-se en qualsevol direcció sense una pèrdua de qualitat. El nostre món s'ha fet urbà i la meitat de la població humana s'aglomera en ciutats. Ens cal trobar un nou estil de vida que permeti que les ciutats es comportin com ecosistemes madurs capaços de no malmetre el seu entorn en el seu metabolisme quotidià. Hi ha exemples arreu del món que és possible que les ciutats vagin assolint un disseny urbanístic i de funcionament més sostenible.

La ciutat sostenible com a paradigma

La planificació urbana sostenible és un principi fonamental democràtic que implica els ciutadans en la presa de decisions a tots nivells. És una aproximació holística, que combina qüestions socials i ambientals -arqui-tectura que potencia el domini públic, transport públic que protegeix la vida al carrer, sistemes d'energia que redueixen la nostra dependència de recursos naturals limitats- i que ofereix l'única oportunitat real que tenim de crear ciutats dinàmiques ideals que respectin tant les persones com el seu entorn.

D'altra banda, els governs de les ciutats són els que en teoria estan més a prop de la població i, per tant, d'aportar solucions pràctiques i útils per a les polítiques de sostenibilitat per a aturar la crisi ambiental mundial.

>> descarregar monografia en format PDF (1,4 Mb)

Índex

Ecociutats
La gènesi de les ciutats
La ciutat jardí
El món es fa urbà
Riscos i oportunitats per a les ciutats
Ecologia d'una ciutat
L'urbanisme ecològic
Arquitectura ecològica
Les energies renovables a les ciutats
La ciutat verda i comestible
Transport i mobilitat
La promoció del transport no motoritzat
Els residus, una mina a la ciutat
Aigua potable i sanejament
La ciutat sostenible com a paradigma
Centres d'educació ambiental
Governança i sostenibilitat urbana
Explorem la ciutat verda
Promoure el transport no contaminant per anar a l'escola
Vermicompostatge casolà
Vergers comestibles
Ones solars a les escoles