Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 40 - Bioinvasions (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Amb aquest número, Perspectiva Ambiental, arriba a la monografia 40, una col·lecció que s'edita de forma continuada des de fa 12 anys en col·laboració amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

A tot el món, les invasions biològiques ocasionen grans pèrdues econòmiques. Només en un any, aquestes invasions han causat una despesa que quintuplica el pressupost de la guerra d'Iraq, i pel que fa a perjudicis ecològics, són la segona causa de pèrdua de biodiversitat, després de la destrucció d'hàbitats.

A mesura que la civilització de la societat de consum s'expandeix arreu del món, un dels resultats consegüents és la introducció d'espècies, ja sigui de manera volguda o accidental. El resultat és que les introduccions d'espècies exòtiques s'acceleren a ritme exponencial i que cada vegada hi ha més ecosistemes amenaçats. Els canvis en el clima també afavoreixen l'èxit de les bioinvasions.

Els mecanismes pels quals una espècie invasora influeix els ecosistemes són força complexos. Depenen de la història de l'espècie i de com aquesta espècie es relaciona amb els nínxols existents en la comunitat. En un principi, l'espècie podria ocupar un nínxol buit, és a dir, acomplir en la comunitat una funció totalment diferent de la de les espècies originals. Aquesta seria la forma més fàcil d'entrar en una comunitat, ja que no hauria de trobar moltes resistències de potencials competidors.

Ara més que mai ens cal reflexionar sobre la necessitat del comerç d'espècies exòtiques. El creixement global de mercaderies i persones contribueix a la dispersió d'espècies no autòctones que poden acabar fent estralls en el medi natural. La biodiversitat d'alguns indrets s'ha vist greument amenaçada per les bioinvasions d'origen humà.

Aquesta monografia aborda la problemàtica de la introducció d'espècies fora dels seus hàbitats naturals i els perjudicis que poden causar als ecosistemes i a l'ésser humà.

>> descarregar versió PDF en català (500 kb)

Index Bioinvasions

Les espècies i la seva distribució biogeogràfica
Biomes planetaris
L'extinció de plantes i animals en el transcurs de la història
Extincions per causa humana
El paper humà en la distribució de les espècies silvestres
Què són les espècies invasores?
Introduccions d'espècies catastròfiques
Causes i atributs de les invasions biològiques
Introduccions expresses
Invasors que eren mascotes
Introduccions involuntàries
Tipificació d'una espècie invasiva
Bases ecològiques de les espècies invasores
Ecosistemes vulnerables a la colonització
Bioinvasions ràpides
Conseqüències econòmiques i ecològiques de les bioinvasions
Exemples d'invasions més perjudicials
El control de les bioinvasions
Què podem fer des de l'àmbit individual?
Frenar la passió per l'exotisme
El comerç il·legal d'espècies protegides
Cria en captivitat i animals escapats
Les invasions d'animals d'interès esportiu
Les invasions d'animals domèstics
Recursos bibliogràfics i internet