Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 42 - Tecnologies apropiades (2008)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

A poc a poc, l'enginy humà ens ha portat a gaudir d'un nivell d'avançament tecnològic força elevat, però això no ens ha de fer oblidar que hem de compartir aquest accés a una vida millor. Aquesta monografia d'educació ambiental vol ser un catàleg de tecnologies apropiades, un terme creat per l'economista britànic  E.F. Schumacher. Per tecnologies apropiades s'entén tecnologies basades en la petita escala i el nivell comunitari. Les tecnologies apropiades estan relacionades amb el lloc, els recursos, la cultura i els impactes que pot tenir el seu ús.  Les tecnologies apropiades canvien en cada situació, com les estratègies de la natura en un  ambient o un altre. Afortunadament, hi ha moltes possibles tecnologies apropiades per a cada necessitat que cal satisfer (aixopluc, aigua neta, energia, producció de béns, etc.) i es pot desenvolupar l'una o l'altra en funció dels recursos del lloc i les característiques culturals. Les tecnologies apropiades permeten dibuixar un món millor. En molts casos són solucions tradicionals que havien estat abandonades i en altres casos són la resposta a la preocupació sobre la degradació ambiental i les situacions de desigualtat social i pobresa en què s'han basat les maneres de fer de l'economia capitalista. Potser abans de fer aquest recorregut a manera de catàleg tecnològic ens cal recordar la màxima de "viure senzillament perquè els altres senzillament puguin viure".

En aquesta monografia hem volgut fer un recull sintètic d'exemples concrets de tecnologies apropiades o amb rostre humà que ens serveixin d'inspiració i reflexió sobre la necessitat d'adoptar tecnologies congruents amb una societat més justa, més democràtica i més integrada a la biosfera.

Descarregar Perspectiva Ambiental, 42. Tecnologies apropiades (Format PDF

L'índex 

Tecnologies apropiades
La tecnologia apropiada, més enllà del concepte
Principis de les tecnologies apropiades
Habitatges de baix impacte
Aigua accessible
Energia renovable
Horticultura i tornar la fertilitat a la terra
Salut i qualitat de vida
Accés a la informació
Economia sostenible
Bibliografia i internet