Esteu aquí

Perspectiva ambiental 49 - Autonomia energètica (2010)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Monografia que sintetitza la important obra de Hermann Scheer del mateix títol.

Autonomia energètica es el títol d'un llibre del prestigiós expert en renovables alemany Hermann Scheer. Es tracta d'una obra cabdal per la seva clarividència respecte a quins són els factors socials, econòmics i tecnològics per assolir una societat no depenen dels combustibles fòssils i, per tant, amb l'economia solar, fer front a l'actual crisis socioambiental. La Fundació Terra va animar la publicació de Autonomía energética per part de l'editorial Icària amb el convenciment que la lectura d'aquest llibre ens descobreix quins són els principals obstacles per assolir una societat funcionant al cent per cent  amb energies renovables.

Atesa la importància del missatge de Hermann Scheer, la Fundació Terra, en aquesta monografia ha elaborat una síntesi de les principals idees que planteja la seva obra a fi de divulgar-la en un àmbit més ampli. No és doncs un substitut de l'obra original sinó un complement adreçat especialment als docents per tal que aquest col·lectiu pugui ampliar i renovar algunes de les idees sobre un aspecte clau de la nostra societat com són els aspectes relacionats amb les forces econòmiques, polítiques i tecnològiques que determinen el subministre energètic. Creiem que l'actual model social basat en un subministrament majoritàriament de combustibles fòssils i nuclears és el que ens ha portat a la desigualtat social planetària  i a  l'escalfament global.

Les idees de Hermann Scheer són realment innovadores i els seus raonaments estan ben fonamentats a l'hora d'advertir-nos sobre la necessitat de l'autonomia energètica entesa com a lliberació respecte a les despeses a les quals les energies fòssils sotmeten a tots els països del planeta. Només les despeses d'importació associades al petroli permetria invertir amb energies renovables i aconseguir un mercat econòmic mundial menys especulatiu, solidari i en harmonia amb el planeta. 

Descarregar Perspectiva Ambiental 49 - Autonomia energètica - en format PDF (1,5 Mb)


Índex de la publicació

Autonomia energètica

Les senyals llargament ignorades
El potencial de l'energia renovable
Els obstacles mentals contra les renovables
El model centralitzat versus el model descentralitzat
Tot esperant Godot: l'autisme fòssil i nuclear
Sortir del pensament unidimensional
La seguretat energètica malentesa
El miratge de l'energia nuclear
La pseudo-liberalització dels mercats energètics
Accelerar les decisions i enlentir el consens
Manca de prioritats en la protecció ambiental
Autonomia energètica. El punt de suport per fer avançar les renovables
Autonomia en lloc d'integració
Desmuntar els privilegis dels combustibles fòssils i nuclear del sistema jurídic internacional
Els ensenyaments de la Llei alemanya de renovables
Bons preus per als combustibles renovables
Algunes trampes contra les renovables
Responsabilitat ecològica en lloc d'indiferència
De la simpatia a l'activació
La legitimitat de les renovables s'ha de basar en els valors
Màximes per a la transició energètica
Escisió i refundació de l'economia
L'energia renovable de la política
Autonomia en acció