Esteu aquí

Perspectiva Ambiental. Quaderns del número 1 al 29

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Una col·lecció de quaderns per apropar-nos a la sostenibilitat ambiental...

Per endinsar-nos en les noves tecnologies apropiades i renovables...

Per valorar els recursos naturals com un patrimoni que tenim en préstec per a les futures generacions...

Per debatre temes i tòpics que ens impedeixen avançar cap a una nova ètica socioecològica...

Estem compromesos amb la formació permanent dels adults en temes ambientals. Estimulem les capacitats i la creativitat per promoure un canvi moral que ens permeti assolir un desenvolupament més equitatiu i respectuós amb el planeta.

Perspectiva ambiental, va néixer el 1995 i és la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'Internet en format digital PDF visualitzable amb Adobe Acrobat Reader. També es distribueix en format imprès com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat tres vegades l'any.

Perspectiva Ambiental és un dossier periòdic d'educació ambiental per als mestres i útil per als pares de família. Aquestes unitats didàctiques aporten dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, suggereixen activitats didàctiques per organitzar amb la mainada i, periòdicament promouen campanyes de participació a favor del medi ambient.

En aquest article es recullen les descripcions i enllaços per obtenir els 29 primers números.

 

0. Accions ambientals (1995)

Dossier didàctic dedicat a la comprensió del procés de reciclatge del tetrabrik tot suggerint algunes activitats al voltant del tema.

descarregar pdf català (1500Kb) - descarregar pdf castellà (350 Kb)

 

 

 

1. L'alumini (1995)

Problemàtica de l'alumini i valoracions sobre el seu reciclatge.

descarregar pdf (750 Kb)
 

 

 

 

 

2. Els embalatges (1995)

El paper dels embalatges, els seus usos i impacte dels materials.

descarregar pdf (1000 Kb)
 

 

 

 

 

3. Revegetació (1995)

Sobre la vegetació i les tècniques de reproducció d'arbres i arbustos de ribera i de muntanya.

descarregar pdf (1200 Kb)
 

 

 

 

 

4. Rates pinyades (1995)

Ecologia de les rates pinyades i de les principals espècies del nostre país així com les mesures per poder garantir la seva conservació,

descargar pdf en castellano (460 Kb)

descarregar pdf en català (460 Kb)
 

 

 

 

 

5. El paper (1996)

La gestió sostenible del bosc per a l'obtenció de la cel·lulosa i descripció del procés industrial de fabricació del paper.

descarregar pdf (480 Kb)

 

 

 

 

6. Ecodidàctica 1 (1996)

Activitats didàctiques per a nens i nenes de 9 a 12 anys sobre els temes de l'aigua, l'energia, les deixalles i les substàncies tòxiques a la llar.

descarregar pdf (670 Kb)
 

 

 

 

 

7. Ecodidàctica 2 (1996)

Quadern per fer una auditoria ambiental domèstica amb adolescents de 12 a 16 anys. Informació sobre estalvi d'aigua i energia, el reciclatge, l'automòbil, l'escalfament global, el creixement demogràfic i els productes domèstics perillosos.

descarregar pdf (880 Kb)

 

 

 

 

8. L'aigua (1996)

Un interessant recorregut per tots aquells aspectes que caracteritzen el cicle de l'aigua. Es fa un especial èmfasi en la depuració i la conservació d'aquest recurs natural.

descarregar pdf (830 Kb)

 

 

 

 

9. L'ozó (1997)

L'ozó és un gas situat a les capes atmosfèriques que ens protegeix de la radiació ultraviolada. Sense l'anomenada capa d'ozó la vida no seria possible a la terra ferma. Curiosament, l'ozó a les capes baixes de l'atmosfera és un gas tòxic que es produeix per causa de la contaminació de l'aire. Annex a aquesta monografia hi havia un full de registre per portar el control de l'experimentació amb la planta del tabac Bel- W3 que es proposava.

descarregar pdf (880 Kb)

 

 

 

 

10. Mites Nuclears (1997)

Ara més que mai es posa de manifest el deute que hem contret amb l'energia nuclear. El tema és prou controvertit i per això és important estar ben informats per a ser responsables, especialment a Catalunya on més del 75 % de l'energia elèctrica que consumim és d'origen nuclear.

descarregar pdf (780 Kb)

 

 

 

 

11. El cotxe (1997)

El cotxe s'ha convertit en un element indispensable de la nostra vida quotidiana. Però, el nombre de vehicles circulants ambientalment és insostenible. Un quadern bàsic per canviar els hàbits en l'ús del cotxe.

descarregar pdf (640 Kb)

 

 

 

 

12. Canvi climàtic (1998)

Es parla molt del canvi climàtic. Alguns afirmen que no hi ha evidències suficients i altres alarmen sobre el final de la humanitat. Desconeixem si estem provocant un canvi climàtic global i per això cal canviar alguns dels comportaments actuals.

descarregar pdf (580 Kb)

 

 

 

 

13. El Factor 4 (1998)

Aquest dossier és un resum de l'informe per al Club de Roma titulat "El factor 4" on els seus autors proposen que es pot duplicar el benestar en l'àmbit mundial usant la meitat dels recursos naturals si emprem l'actual tecnologia energèticament eficient.

descarregar pdf (720 Kb)
 

 

 

 

 

14. Fibres tèxtils (1998)

Vivim envoltats de roba i fibres tèxtils. Aquesta monografia és un passeig per vestir-nos amb els coneixements bàsics per valorar els productes tèxtils.

descarregar pdf (1000 Kb)

 

 

 

 

15. L'agricultura (1999)

L'agricultura i la ramaderia s'ha convertit en una activitat clau per a la nostra supervivència. Agricultura i medi ambient poden ser compatibles per fer més saludable el nostre entorn i la salut de les persones

descarregar pdf (1200 Kb)

 

 

 

 

16. Energia fotovoltaica (1999)

Una completa síntesi per conèixer tot allò que ens ajudi a comprendre com la llum del Sol ens permet obtenir electricitat per al nostre consum casolà sense contaminar.

descarregar pdf (1200 Kb) en català - descarregar pdf (1200 Kb) en castellà

 

 

 

 

17. Trens (1999)

Els nostres trens de Rodalies són dels més moderns d'Europa, veritables meravelles tecnològiques construïdes per estalviar energia i afavorir el medi ambient.

descarregar pdf (1500 Kb) en català - descarregar pdf (2000 Kb) en castellà

 

 

 

 

18. Electromagnetisme ((2000)

Les radiacions que emeten les línies d'alta tensió, els telèfons mòbils i, en general, els aparells elèctrics causen trastorns a la salut de les persones. Una forma de contaminació encara desconeguda per a la qual caldria prendre mesures.

descarregar pdf (1500 Kb) en català - descarregar pdf (1300 Kb) en castellà

 

 

 

 

19. Ecoarquitectura (2000)

Es descriu el concepte de casa passiva, un disseny arquitectònic pensat per aconseguir la màxima eficiència energètica a la llar. També es comenten altres tendències com ara el bioclimatisme, la bioconstrucció i els materials ecològics emprats en la construcció.

descarregar pdf (1500 Kb)

 


 

 

 

 

20. Biotecnologia (2000)

La capacitat tecnològica d'afectar la intimitat genètica dels organismes obre la possibilitat de convertir el planeta en un laboratori descontrolat. La informació és clau per poder ser responsable.

descarregar pdf (1800Kb)

 

 

21. Permacultura (2001)

En un món urbanitzat on l'alienació dels processos naturals caracteritza la nostra cultura, la permacultura apareix com una aposta ètica per al futur. Aquesta tècnica agroecològica enriqueix les ciutats i les converteix en espais més habitables.

descarregar pdf (1100 Kb)

 

 

 

 

22. Avions (2001)

El món de l'aviació des d'una perspectiva ambiental: l'eficiència dels aparells, els aeroports, la sostenibilitat aplicada a l'aviació, els efectes ambientals del transport aeri, l'evolució del trànsit, ...

descarregar pdf (1300 Kb)

 

 

 

 

23. El litoral (2001)

El litoral és la transició entre la terra i el mar. La diversitat de valors naturals, socials i econòmics i usos que es concentren vora el mar el converteixen en un espai privilegiat. Un espai que ens cal conèixer i conservar.

descarregar pdf (1700 Kb)

 

 

 

 

24. Biocombustibles (2002)

La majoria de les persones no sabem que amb l’oli de fregir les patates si es recull selectivament es pot fabricar un combustible similar al gasoil que gairebé no contamina i permet fer funcionar qualsevol motor diésel.

descarregar pdf en català (2600 Kb) - descarregar pdf en castellà (1900 Kb)

 

 

 

 

25. Cuina solar (2002)

La cocció solar contribueix a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i solucionar parcialment el problema de la crisi de la llenya. Disposem de la tecnologia para muntar una central tèrmica de 600 watts per uns 0,25 euros/watt i coure els aliments només amb l'ajut de la llum del Sol.

descarregar pdf en català (1900 Kb) - descarregar pdf en castellà (550 Kb)

 

 

 

 

26. Ecoturisme (2002)

Una activitat tan senzilla i aparentment inofensiva com és viatjar a un indret per fer el turista comporta modificacions en el territori i la cultura amfitriona. L’ecoturisme és la proposta per conèixer i gaudir dels espais naturals sense malmetre’n l’essència.

descarregar pdf (700 Kb)

 

 

 

 

27. Hidrogen solar (2003)

L'hidrogen pot convertir-se en el vector energètic bàsic per al desenvolupament de les energies renovables. Alhora, pot ser decisiu per sortir de l'economia dels combustibles fòssils que emmetzinen el planeta i fer camí cap a l'economia solar lliure de contaminació. Un quadern per comprendre el futur del que probablement serà el futur de l'energia en la societat humana.

descarregar pdf (500 Kb) - descarregar pdf en castellà (500 Kb)

 

 

 

 

28. La física de la bicicleta (2003)

Un bon dia el professor valencià José Sánchez Real va entrar a la classe amb una bicicleta i va començar a explicar l'assignatura de física amb aquest vehicle. Aquesta monografia és un resum i alhora un homenatge del llibre "La física de la bicicleta" publicat l'any 1978. Alhora aquest quadern inclou informació sobre els aspectes ecològics més rellevants de la bicicleta.

descarregar pdf (500 Kb)

 

 

 

 

29. El compostatge (2003)

Tots els secrets per fer un bon compost amb la matèria orgànica del jardí amb un termocompostador o de la cuina amb un vermicompostador. Una monografia per comprendre el procés biològic que permet retornar a la terra la fertilitat que necessita.

descarregar pdf (500 Kb)