Esteu aquí

Perspectiva Ambiental

Perspectiva Ambiental fou un dossier periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques que aportava dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, a l'hora que suggeria activitats didàctiques i va promoure campanyes de participació a favor del medi ambient. Fou la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'internet en arxius PDF i actualment la col·lecció sencera continua accessible.

Es va distribuir en format imprès unes tres vegades l'any com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es va editar entre els anys 1995 i 2010. Va comptar amb l'ajut primer de la Generalitat de Catalunya i en els darrers anys de la Fundació La Caixa.

La referència catalogràfica per aquesta versió digital d'acord amb el ISSN (International Standard Serial Number) es el ISSN 2462-7453
Títol clau: Perspectiva ambiental (Internet)
Títol abreujat: Perspect ambient (Internet)

L’única certesa en la vida és la mort. La mort sacseja la consciència de tot el món, perquè provoca inseguretat,
incertesa. Desconeixem allò que sentirem, i ens fa vertigen pensar que la nostra consciència s’esvaeixi com la televisió quan es desendolla del corrent. Davant la mort, el món occidental fa veure que aquest fenomen no existeix, malgrat que se’ns enduu a tots.

Ens cal celebrar-la amb un ritual més auster i sense l’impacte ambiental de l’actualitat.

Més de mil milions de persones ho tenen magre per matenir una dieta de supervivència. A l'altra banda, uns mil milions més disposen d'una gran varietat d'aliments. Mai hem tingut tanta varietat d'aliments, però alhora les deficiències de nutrició mai havien estat tant elevades. Mentre al nostre país un terç de la població pesa més del compte i un 2 % sofreix d'anorèxia.

Ens cal aprendre a nodrir-nos i comprendre d'on i com provenen els nostres aliments

Pàgines