Esteu aquí

Catalunya pot cobrir la seva demanda elèctrica només amb energies renovables (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

La principal aportació energètica a un sistema elèctric totalment renovable es faria amb energia eòlica i solar fotovoltaica.

Les tecnologies d’energia renovable a Catalunya poden substituir els combustibles fòssils i nuclears, i satisfer el 100% de la demanda d’electricitat.

L’informe calcula que el cost mitjà anual per fer realitat una Catalunya amb electricitat renovable 100% seria de 58 euros per habitant per a l’escenari del 2050, o de 84 euros per al 2035.

Amb un inversió anual d’entre 60 i 80 euros per càpita es podrien construir totes les instal·lacions necessàries per a què l’electricitat a Catalunya pugui subministrar-se íntegrament amb energies renovables. Un estudi promogut per Fundació Terra i elaborat per un grup d’experts catalans i alemanys ha analitzat la viabilitat d’aconseguir un subministrament elèctric 100% renovable en els propers anys.


Barcelona, 25 de juny de 2007.- La Fundació Terra , en el marc de la seva campanya contra el canvi climàtic “Jo sóc la solució” ha presentat avui el seu estudi “Catalunya Solar – El camí cap a un sistema elèctric 100% renovable a Catalunya”. L’equip d’experts catalans i alemanys del World Renewable Energy Council i del Institute for Sustainable Solutions and Innovations , coordinats pel Dr. Josep Puig, vicepresident d’Eurosolar , ha analitzat la viabilitat d’aconseguir un subministrament energètic capaç de cobrir la demanda elèctrica amb energies renovables. L’estudi rep el suport de la l'Obra Social de “La Caixa” i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Segons l’estudi presentat aquest matí en el marc dels actes dels 25 anys d’energia eòlica a Catalunya, la principal aportació energètica a un sistema elèctric totalment renovable es faria amb energia eòlica i solar fotovoltaica, tot i que rebrien el suport d’altres energies no fluctuants i de lliurament instantani com la biomassa, hidràulica o geotèrmica. L'estudi aporta informació bàsica sobre la demanda energètica, els escenaris introductoris pel desenvolupament futur de les renovables, una simulació simplificada del sistema de subministrament elèctric i les mesures polítiques per donar el millor suport per a un subministrament sostenible d'energia. Es pot descarregar íntegrament des de la web de Fundació Terra.

Així, el grup de treball ha fet la simulació d’un sistema 100% renovable per a Catalunya agafant una setmana de cadascuna de les quatre estacions de l’any. La recerca mostra com el comportament del vent i l’energia solar és molt favorable per satisfer la demanda durant la primavera i l’estiu, mentre que en altres períodes l’energia hidràulica, geotèrmica i biomassa haurien de contribuir en un grau més elevant per cobrir totalment la demanda.

Segons la velocitat amb què s’introdueixin les tecnologies d’energia renovable a Catalunya per tal de substituir els combustibles fòssils i nuclears, i satisfer el 100% de la demanda d’electricitat, l’estudi planteja dos escenaris: un per l’any 2035 i un altre per l’any 2050. L’informe calcula que el cost mitjà anual per fer realitat una Catalunya amb electricitat renovable 100% seria de 58 euros per habitant per a l’escenari del 2050, o de 84 euros per al del 2035. En termes de riquesa relatius a 2005, suposaria una inversió d’un 0,2% i un 0,3% del PIB català, respectivament.

Un subministrament sostenible d'energia hauria de combinar energies renovables i tecnologies energèticament eficients, ja que no serà possible viure dels crèdits d'energia derivats de l'ús dels combustibles fòssils que la Terra ha produït durant milers d'anys. L'objectiu d'aquest projecte de la Fundació Terra és demostrar que es pot cobrir tota la demanda d'energia elèctrica de Catalunya amb un sistema energètic renovable i eficient. L'estudi suposa que no es donen grans canvis en l'estil de vida, ni canvis demogràfics fora de les expectatives, ni que les reduccions en la demanda energètica causen cap canvi significatiu en els estàndards de vida.

La necessitat urgent d’aplicar aquestes tecnologies renovables es fa cada dia més evident mentre la tendència d'emissions de gasos d'efecte hivernacle continua incrementant-se. A fi i efecte de no incrementar la temperatura mitjana caldria estabilitzar la concentració atmosfèrica de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Aquesta estabilització només es pot aconseguir si les emissions de GEH es redueixen a menys de la meitat dels valors que hi havia a mitjans del segle XX. Com que avui, els països desenvolupats són els que més contribueixen a les emissions de GEH, s'haurien de comprometre a ser els primers en materialitzar canvis cap a un subministrament net d'energia i reduir les emissions de GEH un 80% en aquest període de temps. Les greus conseqüències que comporta la utilització de fonts d'energia fòssils i els riscs de l'energia nuclear, demostren que l'ús d'aquestes tecnologies s'hauria d'aturar i optar inevitablement per les tecnologies d’energia renovable.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presentació d’aquest estudi coincideix amb els actes de celebració dels 25 anys d’energia eòlica, entre els quals hi ha l’exposició “La força del vent”, organitzada per EolicCat i l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), que es pot visitar fins el 15 de juliol a l’Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L’estudi (en versió resum i íntegre), les notes de premsa i la presentació tècnica a: /articulos80cat.html