Esteu aquí

Estalviar fins a un 10 % contra el canvi climàtic amb energia solar (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

L'ONA SOLAR del MERCAT del CARMEL és la primera iniciativa de participació popular amb renovables d'Europa.

Les obres a l'Ona Solar del Mercat del Carmel avancen a bon ritme per poder-la inaugurar el 12 de maig de 2007

Les primeres onades solars de la central fotovoltaica del Mercat del Carmel

Vista des d'un balcó del barri sobre la Ona Solar acabada. Des d'aquest lloc el dissabte 12 de maig ee realitzaran les imatges del grup d'inversors ciutadans en l'acte de la inauguració de la instal·lació.

27 de abril 2007. La Ona Solar del Mercat del Carmel de Barcelona és la primera iniciativa de participació popular per posar en marxa una central de energia elèctrica fotovoltaica dissenyada com la inversió més ètica, neta i sostenible de l'any. Con 0,80 euros/per setmana, es pot estalviar fins a un 10 % de las emissions contra el canvi climátic.

 

L'advertencia i la possibilitat d'actuar

 

La setmana passada el Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) es va reunir a Brussel·les per a acordar i divulgar la seva avaluació sobre els impactes del canvi climàtic ja irrefutables i proposar mesures d'adaptació humana a una més que possible perillosa modificació climàtica global. Mentre, els governs busquen com imposar mesures per cridar a l'ordre social sobre la responsabilitat i la necessitat de reduir les activitats humanes que contribuïxen a l'escalfament global. Les administracions s'esforcen per incitar a la reducció de les emissions. La Fundació Terra en col·laboració amb el Institut de Mercats de Barcelona ofereix una opció popular per a invertir en energies renovables i contribuir a reduir al màxim les emissions de gasos a la biosfera. En aquest sentit, la Fundació Terra recorda que invertir en energia renovable contribueix directament a estalviar emissions i restituir part de l'energia generada amb combustibles fòssils.

A principis de març, la Fundació Terra va iniciar el projecte de construir una central fotovoltaica a la coberta del Mercat del Carmel amb el nom de ONA SOLAR DEL MERCAT DEL CARMEL amb la col·laboració de l'Institut de Mercats de Barcelona. Les obres de construcció d'aquesta central les du a terme SunTechnics i ja s'han iniciat. Mentre, continua la captació de persones interessades en invertir no només al barri sinó arreu. Ara per ara ja hi ha prop del 60 % del pressupost de la central cobert.

Participar amb les renovables per 0,11 euros al dia

 

La Fundació Terra ha dissenyat el concepte d'ONA SOLAR aplicat a la construcció de centrals fotovoltaiques en ambient urbà amb participació popular aprofitant el marc financer existent de suport a les energies renovables. Invertint en energia solar fotovoltaica estalviem combustibles fòssils i emissions de gasos amb efecte hivernacle i a més recuperem la inversió econòmica i deixem els rèdits de més valor a les generacions que ens segueixen.

Per una aportació personal de 0,11 euros per dia (o el que és el mateix, igual que el preu més just d'un cafè, 0,80 € per setmana) durant 25 anys (inversió proporcional de 1.000 euros) qualsevol ciutadà pot participar de la primera Ona Solar en entorn urbà situada en Mercat del Carmel de Barcelona. Amb aquesta inversió mínima es contribuïx a generar una mitjana de 500 Wh/dia o 3,5 kWh/setmana d'electricitat neta i renovable. Aquesta producció equival a una reducció del 11,7% del consum elèctric domèstic per persona (sobre la base de l'estimació de consum elèctric per habitatge) i un estalvi d'emissions de CO2 en abocar aquesta electricitat verda a la xarxa i així reduir l'aportació d'electricitat fòssil o nuclear.

Cada euro invertit generarà 3,4 kWh en 20 anys de producció d'electricitat verda evitant emissions de gasos d'efecte hivernacle, CO2 i altres i, per tant, ajudant a evitar l'arriscat escalfament del nostre planeta fràgi. A l'hora aquest projecte mostrar que invertir en renovables és una acció positiva per avui que millora sens dubte els escenaris futurs. El pròxim 12 de maig s'inaugura la primera Ona Solar injectant energia verda a la xarxa elèctrica des de l'entorn urbà. Fundació Terra ha posat a la disposició de tots els ciutadans interessats en la participació un telèfon (936 011 636) on informar-se sobre els passos a seguir per a sumar-se a l'Ona Solar del Mercat del Carmel.

Les dades que confirmen que els petits gestos són poderosos

S'ha calculat que la producció de cada kilovati hora (kWh) suposa, a Espanya, una emissió de 0,337 quilograms de diòxid de carboni a l'atmosfera. El consum mitjà per llar és de 363,5 kWh al mes, segons el Ministeri de Medi Ambient, feet que suposaria en emissions uns 123 quilograms de CO2 mensuals, 1.476 a l'any. Si es reduís el consum en cada llar un 10%, es podria aconseguir una reducció proporcional d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, uns 150 quilograms per llar. L'equivalent al que s'emet en un sol mes.

L'Ona Solar del Mercat del Carmel

Producció prevista: 51.000 kWh/any
Horas estimades de producció: 1.167 hores/any
Despesa de la inversió: 300.000 euros
300 participacions*: 1.000 euros
Producció participació: 170 kWh/any

*el total de la inversió es distribuirà en unes 300 participacions suposant que totes són de 1.000 euros
L'Ona Solar permet participacions de 1.000, 2.000 i 3.000 euros

Dades de l'Ona Solar del Mercat del Carmel

Inversió bàsica de 1.000 euros.- 7% consum elèctric mitjà d'una persona l'any

Dades oficials del consum elèctric mitjà en una llar

Consum mes 363,5 kWh/mes
Consum any 4.362 kWh/any

Estimació mitjana del consum elèctric en un habitatge amb 3 persones

Consum per mes 121 kWh/mes/persona
Consum per any 1.454 kWh/any/persona

Estalvi equivalent de la central fotovoltaica de l'ONA SOLAR del Mercat del Carmel

Comptabilitat per habitatge

Consum elèctric domèstic per habitatge: 4.362 kWh/any
Generació elèctrica renovable per unitat de participació de 1.000 euros en l'Ona Solar del Mercat del Carmel: 170 kWh/any
Total 4.192 kWh/any
P
ercentatge equivalent d'estalvi en electricitat no renovable: 3,9%

Comptabilitat per persona i any

Consum elèctric domèstic per persona: 1.454 kWh/any
Generació elèctrica renovable per unitat de participació de 1.000 euros en l'Ona Solar del Mercat del Carmel: 170 kWh/any
Total 1.284 kWhany
Percentatge equivalent d'estalvi en electricitat no renovable: 11,7 %

Comptabilitat energètica de la instal·lació de la Ona Solar del Mercat del Carmel

25 anys de producció garantida
0,5 anys de possibles aturades per avaria i manteniment (1 setmana per any)
24,5 anys nets de producció, 4,5 anys es necessita per recuperar l'energia dels materials emprats en l'ONA SOLAR
20 anys lliurant energia neta i sensa CO2

Estimació de generació electrosolar per a inversions de 1.000 euros

Totals: 170kWh/any x 25 anys = 4.250 kWh en 25 anys
Amb recuperació energètica: 170kWh/any x 20 anys = 3400 kWh en 20 - 25 anys
1 euro invertit = 3,4 kWh d'energia neta en 20 any o 4,25 kWh en 25 anys