Esteu aquí

Igualtat energètica amb la solar fotovoltaica (2010)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Un exemple de com es pot aplicar i integrar l'energia solar fotovoltaica per a l'autoproducció en habitatges en un exemple a Alemanya.
Barcelona, 26 de maig 2010. Si els espanyols tenim dret perquè de manera fàcil poguem ser abonats a l'energia elèctrica a casa nostra, també hem de tenir el dret i la facilitat per poder autoproduir la nostra energia si tenim un contracte de subministrament d'energia elèctrica. La Fundació Terra reclama la igualtat energètica per a l'autoproducció solar fotovoltaica domèstica , ja que les centrals solars fotovoltaiques de dimensió reduïda no són diferents d'un electrodomèstic qualsevol. La diferència és que aquests generen energia neta i estalvien emissions d'efecte hivernacle.

Espanya fa 10 anys que ja va legislar la producció energètica renovable com una activitat econòmica tipificada com a "fàbriques d'electricitat". D'aquest epígraf es deriven condicions inassumibles i absurdes per als usuaris domèstics, comunitats de veïns, petites empreses, etc. Tota la política de desenvolupament de les renovables s'ha realitzat amb aquest únic patró de vendre electricitat a la xarxa elèctrica.

L'energia fotovoltaica compleix dues condicions perquè s'adapti a les necessitats casolanes: és modulable i és fàcilment integrable en els habitatges. No obstant això, el Govern d'Espanya segueix el dictat dels oligopolis energètics i no para de regular fins a la sacietat a fi d'impedir l'accés a la xarxa elèctrica a la ciutadania.

La Fundació Terra defensa des de fa anys que el desenvolupament de l'energia fotovoltaica ha d'anar lligat a l'estalvi energètic i que aquest s'ha de produir en el mateix lloc de consum. Per aquest motiu reclama el dret que qualsevol ciutadà amb un contracte de subministrament elèctric pugui ser autoproductor energètic i per això gaudeixi d'una tarifa especial (no un incentiu ni una subvenció) que transposi els beneficis socioambientals d'invertir en el seu punt de consum elèctric amb energia fotovoltaica.

La Fundació Terra proposa dues mesures ben simples que hauria d'acomplir qualsevol abonat amb una potència elèctrica contractada en baixa tensió inferior a 70 kW:

• que la potència fotovoltaica admissible en un punt de consum no superi en un 70% de la potència en quilowatts contractats i
• que la producció fotovoltaica no superi un màxim del 170% del consum mitjà en el punt de subministrament.

A més cal que hi hagi la possibilitat que, si el punt de connexió de l'usuari no permet instal•lar una petita central fotovoltaica l'abonat ha de poder tenir dret a l'autoproducció en un altre punt on pugui instal•lar-la sempre que sigui contractada per la persona interessada i tècnicament sigui possible.

Fotovoltaica d'autoproducció: tan fàcil com contractar el consum elèctric

Per a la legalització d'una central fotovoltaica de menys de 70 kW es proposa que fins a 10 kW sigui suficient el butlletí signat per l'instal·lador acreditat i de 11 a 70 kW que es requereixi d'un projecte tècnic signat per un enginyer al que s'acompanyi del butlletí de legalització de la mateixa manera com si fos un punt de subministrament d'electricitat. Per la seva banda la distribuïdora elèctrica simplement hauria de notificar la potència contractada d'autoproducció a Red Eléctrica de España (REE) com fa actualment amb els contractes de consum, a fi que aquesta gestioni la xarxa com li correspon.

La Fundació Terra denuncia que legislació espanyola que regula les instal•lacions fotovoltaiques sigui un laberint burocràtic i un sistema incapaç de permetre la participació de la ciutadania. Per això, reclama que s'apliqui el mateix concepte a les centrals fotovoltaiques de menys de 70 kW que als aparells de climatització, ja que els mòduls fotovoltaics són assimilables a electrodomèstics solars que contribueixen a l'estalvi energètic i d'emissions amb efecte hivernacle.

Una mesura d'aquest dimensió no només contribuiria a l'estalvi energètic sinó que també fomentaria la creació d'ocupació tant per a la instal·lació com per al manteniment. A més segons la Fundació Terra, legislativament és molt senzill perquè de la mateixa manera que hi ha una tarifa elèctrica per frenar la pobresa energètica es pot articular una tarifa elèctrica solar que contribueixi a l'autonomia energètica.

Una tarifa especial, no una subvenció

Una tarifa elèctrica solar és l'instrument que hauria de regular el preu o la repercussió dels beneficis socioambientals que es deriven de la inversió ciutadana per autoproduïr-se la seva energia. La Fundació Terra reclama que el sistema de primes ha demostrat només ser eficaç per produir una onada d'especulació econòmica.

La tarifa elèctrica solar que proposa la Fundació Terra hauria de ser un coeficient negatiu lligat a la potència de generació i a la producció elèctrica de manera que suposés un menor cost en el kilowatt de consum gràcies al diferencial d'autoproducció. Aquesta podria ser una forma de ser corresponsable amb els beneficis col•lectius de la inversió ciutadana en autoproducció amb energia renovable. A Espanya (2009) hi ha 24 milions d'abonats amb tarifa domèstica d'últim recurs (per sota de 10 kW) i uns 2 milions en el mercat liberalitzat. La Fundació Terra defensa que tota inversió en autoproducció energètica ha de recolzada i més en un país que ha superat la seva quota d'emissions amb efecte hivernacle de forma alarmant.