Esteu aquí

Impulsem una innovadora iniciativa d'ecofunerals (2011)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

30 Octubre 2011. ERGO Assegurances, del Grup DKV, i l'entitat ecologista Fundació Terra acorden desenvolupar un projecte per oferir “ecofunerals” en col·laboració amb el Grup Mémora. L'aliança es materialitzarà al llarg del proper any 2012 amb l'engegada de serveis funeraris més responsables amb el medi ambient i pòlisses de decessos dissenyades específicament per satisfer els desitjos dels assegurats més compromesos amb l'ecologia. La qualitat del servei funerari i del segur de decessos serà supervisada i s'adequarà als estàndards proposats per la Fundació Terra, que concretarà una certificació pels “ecofunerals” de renovació anual.

De moment, ERGO llançarà a Barcelona el primer segur de decessos ERGO Protecció Familiar que inclourà opcions pròpies d'un “ecofuneral”, per després estendre-ho a la resta d'Espanya. Inicialment, la pòlissa donarà accés als assegurats al servei ja existent d'urnes biodegradables, taüts de fusta certificada i sense vernissos, i recordatoris de paper reciclat. No obstant això, aquest servei funerari no pot considerar-se com gestionat íntegrament sota premisses de sostenibilitat ambiental. ERGO, en col·laboració amb el Grup Mémora i assessorats per la Fundació Terra, ja està treballant en l'elaboració d'un servei funerari més ecològic, que es definirà al llarg del proper any 2012.

La idea d'engegar una oferta sostenible en matèria funerària neix de la creixent demanda per part de la societat de solucions que minimitzin l'impacte ambiental de l'activitat humana. En matèria funerària, aquesta exigència es tradueix en serveis duts a terme en tanatoris amb certificació mitjà ambiental, que utilitzin materials que no destrueixin els boscos –com per exemple amb la tala incontrolada de boscos tropicals per a la fabricació de taüts-, la impressió de recordatoris fabricats en paper reciclat o amb la utilització de forns crematoris equipats amb sistemes de filtració de dioxines que redueixin les emissions contaminants a l'atmosfera. Aquests seran alguns dels serveis que la pòlissa de decés ERGO oferirà als seus assegurats a través dels serveis funeraris del Grup Mémora, amb la certificació ecològica d'una entitat independent com la Fundació Terra, que garantirà la coherència i la qualitat ambiental del producte.

Els antecedents

L'engegada dels “ecofunerals” forma part del nou pla de Responsabilitat Empresarial que ERGO està desenvolupant per 2012. ERGO, igual que tot el Grup DKV, aposta fermament per la Responsabilitat Social Corporativa. El Grup DKV posseeix la certificació ISO 14001 de gestió ambiental, aplica la normativa mediambiental EMAS de la Unió Europea. A més, la companyia és una empresa CeroCO2 des de fa 4 anys i promou un grup de voluntaris interns denominat EKOamics que promou la sensibilització ambiental i la ecoeficiència dins l'empresa.

El Grup Mémora, per la seva banda, és la primera i única funerària de l'estat espanyol que ostenta la certificació ISO14001:2004 de gestió ambiental per als seus tanatoris de Girona i Sant Gervasi (Barcelona) i l'empresa de serveis funeraris de Saragossa.

Fundació Terra, experta a Espanya en l'àmbit dels ecofunerals, va publicar l'any 2005 en col·laboració amb el grup Mémora, un estudi sobre la situació dels ecofunerals (Perspectiva Ambiental 35. Ecofunerals ).

L'engegada del projecte és tot un repte tal com comenta Josep Santacreu, conseller delegat de l'asseguradora. “Aquest projecte és especialment important ja que suposa una oportunitat clara de fer innovació socialment responsable en els nostres productes aconseguint així integrar encara més la responsabilitat empresarial en l'activitat de l'empresa”. Per la seva banda, el conseller i director general del Grup Mémora, Eduard Vidal indica que “aquesta és la primera vegada que a Espanya es planteja un sistema de gestió del procés funerari amb criteris ecològics, fruit de la demanda d'una major ambientalizació dels serveis empresarials i de responsabilitat social corporativa”. Per a Jordi Miralles, president de la Fundació Terra, “el projecte d'ecofunerals és pioner a Espanya i obre la porta a una major sensibilització mediambiental de la població en tot el procés vital de les persones”.

Els protagonistes

El grup ERGO és un dels principals grups d'assegurances a Alemanya i Europa. Quaranta milions de clients d'uns trenta països confien en els seus productes. A Espanya, ERGO compta amb una àmplia gamma de pòlisses de Vida, Llar, Decessos, Estalvi i Jubilació.

El Grup Mémora inicia la seva activitat en 1997 agrupant a una sèrie de funeràries, algunes centenàries, que aporten experiència a l'empresa. En els últims 10 anys, Mémora s'ha consolidat com el primer grup funerari a Espanya i Portugal, on ha realitzat la seva expansió, encara en marxa, tant a nivell nacional com a internacional. El grup Mémora disposa de més de 130 tanatoris en tot el territori espanyol. Entre les marques de personalitat del grup està el seu interès per avançar en el camp de la innovació i la responsabilitat social corporativa. Mémora ha estat el primer grup funerari espanyol a obtenir la certificació ISO 14001:2004 de gestió ambiental.

Fundació Terra és una entitat privada independent i sense ànim de lucre, amb 15 anys experiència en la divulgació de la cultura ambiental i l'ecologia pràctica. La Fundació Terra gaudeix d'una notable reputació social entre el sector ecologista, avalada per diversos premis europeus i nacionals. A més de ser pionera en la introducció de criteris ambientals en el sector funerari amb diverses publicacions i estudis, disposa dels mitjans i les acreditacions per dissenyar l'innovador sistema de gestió d'ecofunerals a Espanya.

 

Per a més informació:

DKV Seguros
Gabinete de Prensa
Tel. 93 214 00 61
www.dkvseguros.com/prensa