Esteu aquí

Invertir en energia verda contra el canvi climàtic (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Exemple d'una coberta plana ocupada per una instal·lació solar fotovoltaica com la que s'ubicarà al Mercat del Carmel de Barcelona. Foto SunTechnics.
El concepte d'ONES SOLARS vol fer popular la inversió de persones i entitats en projectes d'energia fotovoltaica. Foto SunTechnics.
Imatge de la campanya per captar partícips per a la primera central solar fotovoltaica de participació popular.
28 de febrer 2007. La Fundació Terra amb la col·laboració de l'Institut de Mercats de Barcelona presenta la primera iniciativa d'inversió en energia verda de participació popular contra el canvi climàtic aprofitant els mecanismes de promoció de l'energia solar fotovoltaica. A partir del dia 5 de març i fins a finals de mes s'obre el període de subscripció popular per a participar invertint entre 1.000 i màxim 3.000 euros en la central fotovoltaica que s'ubicarà a la coberta del mercat del Carmel. La central fotovoltaica, gestionada per la Fundació Terra, es vol inaugurar en motiu del proper Dia de la Terra, el 22 d'abril.

Ones Solars

L'actuació de la central solar fotovoltaica per produir electricitat verda de participació popular promoguda per la Fundació Terra s'emmarca en el projecte ONES SOLARS el qual té per objectiu fer popular la inversió de persones i entitats en projectes d'energia fotovoltaica i facilitar que la ciutadania tingui accés als beneficis que ofereixen les energies renovables. Les dificultats administratives i legals perquè les persones individuals puguin accedir a invertir a casa seva en energia fotovoltaica (per la qual la Fundació Terra ha plantejat nombroses queixes institucionals i legals des del 1998), l'ha empès a promoure la idea de la participació popular.

La primera central fotovoltaica de participació popular vol ser un exemple paradigmàtic de la implicació ciutadana permanent contra el canvi climàtic. En aquesta ocasió, els clients del mercat i la ciutadania en general són els protagonistes d'un nova forma d'estalviar per al futur i el benestar col·lectiu. La participació de l'Institut de Mercats de Barcelona en aquest projecte s'inscriu en la filosofia de donar més servei als usuaris d'aquests equipaments públics. El mercat en si mateix ja és un equipament públic pensat per aportar una benefici col·lectiu (en aquest cas essencialment alimentari i de salut). Si l'experiència té èxit s'intentarà aplicar en altres mercats i equipaments municipals. Segons Jordi Torrades, gerent del Institut de Mercats de Barcelona, "aquesta experiència s'adapta perfectament a l'esperit que han de tenir els mercats del segle XXI de donar més servei als usuaris d'aquests equipaments públics."

El concepte d'Ones Solars, segons comenta, Jordi Miralles, president de la Fundació Terra, "vol estendre l'hàbit entre la població de valorar el poder de l'energia solar, fet que queda palès quan algú comença a interessar-se dia a dia per la quantitat d'energia elèctrica generada per un sistema fotovoltaic". Segons Miralles, "ser partícip invertint en una instal·lació solar és com tenir accions que cotitzaran per al benefici dels nostres fills i filles en un món més sostenible".

Energies renovables en acció

La inversió que proposa la Fundació Terra amb la central d'energia solar del mercat del Carmel està en la línia dels criteris d'una inversió ètica, ecològica i solidària. Els guanys estan regulats, actualment pel Real Decreto 436/2004(BOE de 27de març de 2004) el qual estableix una prima de 0,44 euro/kWh sobre el preu base del kWh i aquesta prima es garanteix per un període de 25 anys ("Instalaciones de energía solar fotovoltaica del subgrupo b.1.1 de no más de 100 kW de potencia instalada; tarifa: 575 por ciento respecto a la Tarifa Media de Referencia del Mercado Continuo durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 460 por ciento a partir de entonces"). En el cas de canviar la llei aquest mateix Reial Decret estableixen en el seu article 40 que: "las posteriores revisiones de las tarifas solo afectaran a las instalaciones que se inscriban con posterioridad a dicha revisión."

L'esperit d'aquesta inversió no és tant el benefici en si mateix ja que no és un negoci en la mesura que el guany està limitat. Tanmateix, la legislació de promoció de l'energia solar permet recuperar la inversió en menys de 10 anys (amb les subvencions previstes) i atès que la seva vida útil és de 25 anys aporta una rendibilitat al final del període d'entre el 3 i el 6 %. Un sistema de monitorització en un panell lluminós al propi Mercat del Carmel i a través d'internet permetrà a tothom conèixer la producció i estalvi que suposarà dia a dia aquesta central fotovoltaica.

Una inversió útil contra el canvi climàtic

La Fundació Terra defensa que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser impulsada per l'actitud positiva i pràctica de la ciutadania. La campanya actualment en curs, JO SÓC LA SOLUCIÓ , està en aquesta línia i la central fotovoltaica de subscripció popular del mercat del Carmel de Barcelona és una oportunitat d'activisme pràctic a favor de reduir la dependència de les energies fòssils. Per això, a diferència de les inversions en fotovoltaica que proposen les empreses del sector, aquest projecte de participació popular està dissenyat per a inversions de petits capitals: 1.000, 2.000 i màxim 3.000 euros per persona física. Es tracta, segons Miralles, de que "el benefici de les renovables i l'activisme contra el canvi climàtic arribi al màxim de participants". Inicialment, el projecte s'ha dissenyat per a 170 partíceps, però es podria ampliar fins a 250. Lamentablement, el límit és la pròpia inversió de la central fotovoltaica, la qual és de 301.000 euros, claus en mà, subministrada per l'empresa solar líder SunTechnics .

El rendiment de la central del mercat del Carmel d'una potència nominal de 41kW s'estima en una producció anual de 51.000 kWh/any, és a dir equivalent al consum energètic mitjà d'unes 10 famílies. Es calcula que el rendiment brut serà d'uns 22.000 euros i suposarà un estalvi d'unes 25 tones de CO2.

Una participació en el projecte de 1.000 euros suposa ser propietari d'uns 175 kWh anuals d'energia elèctrica neta, és a dir, l'equivalent a un estalvi d'uns 80 kg de CO2. Podríem afirmar que invertir 1.000 euros en energia solar permet un estalvi energètic del 7 % del consum elèctric mitjà per persona i any. En definitiva, una inversió útil i pràctica a favor del desenvolupament de les energies renovables que són claus per lluitar contra el canvi climàtic.

Una experiència solar innovadora i única al nostre país

La inversió en seguidors fotovoltaics ha pres força embranzida en algunes regions espanyoles de la mà de les anomenades Huertas Solares. També s'han creat cooperatives d'usuaris per explotar aquestes instal·lacions. La iniciativa d'una central fotovoltaica de subscripció popular s'apropa més a les experiències del capitalisme amb rostre humà. En aquest cas invertir 1.000 euros en energia solar és com posar una quantitat simbòlica en una llibreta bancària d'estalvi quan neix un/a fill/a. Al final del període de 25 anys estem llegant no només un benefici econòmic sinó, sobretot, un gest exemplar de com fer viable un planeta lliure de l'escalfament global. Lògicament, el fet que la propietat de la central solar fotovoltaica i la gestió del projecte la faci una entitat sense ànim de lucre garanteix que la màxima rendibilitat va per al participant i a l'hora per visualitzar el propi projecte com a iniciativa ciutadana.

La Fundació Terra farà un obsequi simbòlic als participants: un kit solar didàctic que és un saltamartí solar, per recordar que ens cal aprendre sobre les potencialitats de l'energia solar perquè aquesta modalitat s'estengui a les cobertes solellades de les ciutats. Així mateix es lliurarà a cada partícip un títol de l'acció. Per la Fundació Terra aquest projecte vol ser un exemple per animar a l'administració municipal perquè deixi de ser promotora directa de plantes fotovoltaiques i que faci possible més ONES SOLARS perquè la població s'hi pugui implicar de forma pràctica i se les senti com a pròpies.

Aprofitar l'oportunitat

La suscripció del contracte es podrà fer concertant visita (tel: 936 011 636) i adreçant-se a les oficines de la Fundació Terra (Avinyó, 44) a Barcelona.

Demostra als teus fills/es que et corresponsabilitzes amb la lluita contra el canvi climàtic. Participa en aquesta iniciativa!