Esteu aquí

La Fundació Terra reclama al Govern d’Espanya que entoni la cançó d l'estiu sobre estalvi energètic

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Portada de la web de la campanya "Hoy cambio mi bombilla", que insta al Govern espanyol a posar fi a la venda de bombetes incandescents.
El tren ESTRELLA, l'únic que fa el trajecte nocturn Madrid - Barcelona i que amenacen en retirar.

Barcelona, 4 de juny 2008. En motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), la Fundació Terra adverteix sobre la necessitat que el Govern espanyol adopti mesures que permetin l’estalvi energètic de forma efectiva. Amb un deute energètic que supera els 14.000 milions d’euros, si no es vol augmentar el preu de l’electricitat s’haurien de fomentar, almenys, mesures contundents d’estalvi.

La lletra de la que hauria de ser el hit parade de l’estalvi energètic de l’estiu es basa en cinc mesures:

  1. Posar límits a la il·luminació d’incandescència, prohibint la seva comercialització a Espanya el 2010. Protegir el clima té prioritat. Detenir el canvi climàtic és una exigència inapel·lable. La Unió Europea s’ha imposat l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle almenys un 20% fins el 2020 en comparació amb 1990. Des de la web de la campanya “Hoycambiomibombilla”, més de 1.500 ciutadans ja han signat el manifest instant a que es posi fi a la comercialització de bombetes incandescents a Espanya l’any 2010. Aquests ciutadans s’han posat mans a l’obra per a exigir al seu govern que s’apliqui activament en reduir el consum.

  2. Limitar la potència elèctrica instal·lada a les llars de nova construcció i regular per a que el ciutadà pugui fàcilment baixar la potència de consum de la seva llar. Actualment, per a una vivenda d’uns 50 m2 equipada amb aire condicionat i electrodomèstics, la mínima potència elèctrica és de 8,8 kW. Aquesta potència permet tenir en marxa varis electrodomèstics a l’hora, fet que facilita una sensació d’infinitud envers el consum energètic. En aquest sentit, es reclama que aquest límit es baixi a 5,5 kW i que les companyies elèctriques que, en el cas domèstic, encara operen en règim de monopoli, siguin obligades a entregar un manual d’estalvi a cada contractació d’escomesa elèctrica i es promocioni la instal·lació de comptadors intel·ligents. En aquest sentit, la Fundació Terra ha posat en marxa un projecte ciutadà de sensibilització sobre el consum elèctric, facilitant la visualització durant dues setmanes del consum elèctric de la llar. (/articulos114cat.html).

  3. Donar prioritat, dins el pla renove d’electrodomèstics, a la modernització del parc de bombes de calor per a climatització amb tecnologia inverter, que permeten estalvis de fins el 40%. Al mercat de les botigues d’electrodomèstics, no s’adverteix de l’existència de l’etiquetatge energètic de les bombes de calor, tot i l’important estalvi que suposen i, en canvi, es promouen aparells de baix cost però amb majors consums energètics. La climatització suposa aproximadament el 42% de la factura energètica.

  4. Facilitar la connexió de petites centrals solars fotovoltaiques a les vivendes plurifamiliars amb potències inferiors a 10 kWp, sense necessitat de tràmits administratius, com succeeix a Alemanya, i que tinguin una tarifa pròpia de retribució incentivada però que hagi de ser restada a l’electricitat de consum comunitari. Aquesta mesura incentivaria que les comunitats de veïns fessin servir cobertes urbanes als edificis plurifamiliars per a la generació distribuïda d’energia elèctrica neta.

  5. Engegar serveis de tren nocturns tipus “alberg” per a les distàncies de llarg recorregut que tenen línies d’alta velocitat, per a realitzar aquests recorreguts entre 6 i 7 hores i amb un estalvi del 60% en el consum energètic. L’opció dels viatges nocturns en tren com a alternativa ecològica, tan comuna a altres països europeus, a Espanya es veu amenaçada per una mala concepció d’allò que és l’alta velocitat. En aquest sentit, la Fundació Terra critica que en el seu dia es retirés el tren hotel TALGO Madrid – Barcelona i que fa uns dies s’amenacés amb retirar l’únic servei nocturn entre ambdues ciutats, el tren Estrella. RENFE anuncia nous trens amb cadires súper reclinables; tanmateix, s’oblida que per arribar a Madrid o Barcelona abans de les 8 del matí amb un AVE s’hauria de sortir cap a les 5,50 del matí. En canvi, un tren nocturn per la via de l’alta velocitat, sortint a les 23,30 i viatjant a uns 90 km/h amb un consum mínim, permetria arribar descansat a les 7,30h en un viatge confortable en llitera i amb la més petita de totes les petjades de carboni d'un sistema de mobilitat. Els trens nocturns són la forma més ecològica de viatjar per sota dels 1.200 km.