Esteu aquí

L'empresa tecnològica Moixó col·labora amb l'ecologia pràctica (2015)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Amb Drupal com a punt en comú, l'empresa Moixó i Fundació Terra inicien una col·laboració d'interès mutu.

Una de las qüestions claus de l'acord és adaptar terra.org per a optimitzar la seva visualització en dispositius mòbils (Responsive Web Design con Drupal).

Compromesos amb l'ecologia pràctica a internet
Tenim una llarga història en el desenvolupant de continguts per internet. Terra.org va néixer el 1995 i des de llavors ha ofert continguts de temàtica ecològica des de la World Wide Web. Ocupem un lloc a nivell mundial destacable i és un web de referència per la qualitat dels seus continguts. Un web elaborada des d'una entitat sense ànim de lucre, la Fundación Tierra, creada el 1994 i que és un exemple d'entitat transparent, ètica i compromesa.

Des de 2002 fins a 2012 l'entitat va desenvolupar el seu propi sistema de gestor de continguts per elaborar els seus articles i publicar-los a la web. Un treball immens únic que fins aquell moment cap altra entitat no lucrativa havia fet sense ser un media digital.

Drupal en el nostre cor ecològic
El 2013 vàrem assumir migrar la nostra web a un gestor de continguts robust, basat en el programari lliure i que ens estalviés recursos en l'elaboració i publicació de la informació. Escollírem Drupal com a CMS (per les sigles en anglès, Content Management System) pels següents motius:
• És un sistema que permet editar i presentar els seus continguts de forma dinàmica gràcies al fet que tant el contingut textual de les pàgines com les seves configuracions s'emmagatzemen de forma estructurada en una base de dades en contraposició als antics emmagatzematges de pàgines estàtiques.
• És un sistema amb una arquitectura modular. Consta d'un nucli funcional de base al qual s'hi poden adherir una gran quantitat de mòduls que permeten ampliar les funcionalitats del web.
• És un sistema segur, robust i escalable.
• Disposa d'una comunitat de desenvolupadors molt actius que mantenen constantment actualitzats tant el nucli del sistema com el conjunt de mòduls adjacents.

Conscients de la importància d'oferir un servei de la màxima qualitat en tot moment, hem valorat la importància de mantenir contínuament actualitzat el CMS de Drupal.

Acord de responsabilitat social corporativa per a la millora tecnològica del projecte web
L'empresa Moixó Enginyeria Informàtica S.L. és una empresa formada per un equip multidisciplinari de professionals de la comunicació, enginyers informàtics i dissenyadors gràfics que treballen junts per oferir als seus clients la millor solució comunicativa amb tecnologia de qualitat. La seva especialització és la realització de projectes web amb Drupal.

Moixó S.L. ha valorat dedicar la seva quota de responsabilitat social corporativa a atendre i mimar el Drupal de terra.org propietat de la Fundació Terra. Per això, ambdues entitats han signat un acord de col·laboració pel qual Moixó S.L. es compromet a millorar l'estructura i la funcionalitat del web de terra.org.

L'acord entre Moixó S.L. i la Fundació Terra permetrà que els continguts elaborats puguin ser oferts des d'una plataforma web d'última generació i d'aquesta manera mantenir viu el suport tecnològic del projecte web de terra.org.

Responsive Web Design amb Drupal
Una de les qüestions claus de l'acord és adaptar terra.org per a la seva òptima visualització en dispositius mòbils (Responsive Web Design amb Drupal). D'aquesta manera la web serà visible de manera òptima en qualsevol suport (Tablet, mòbil, ordinador), evitant a més la penalització en el posicionament que estan aplicant actualment els cercadors per aquesta qüestió. Alhora s'aprofitarà la col·laboració iniciada per aplicar algunes millores bàsiques al disseny gràfic actual.

Òptim rendiment durant tot el cicle de vida del projecte
Moixó S.L. està especialitzada en oferir serveis de suport i seguiment continuats, durant tot el cicle de vida dels projectes web i mantenir-los segurs i amb un rendiment òptim. Aquest acord entre Moixó S.L. i la Fundació Terra permetrà que el web de terra.org ofereixi als seus usuaris la màxima satisfacció, fiabilitat i estabilitat, amb capacitat per créixer i adaptar-se a futurs canvis tecnològics.
     
Experiència en comunicació i professionalitat unides per Drupal
A Moixó S.L. i la Fundació Terra els uneix la seva confiança en el CMS Drupal. Per la seva banda Moixó S.L., com empresa de desenvolupament amb Drupal, ha aconseguit una bona cartera de clients que confien en la seva professionalitat. Ara, a més de la professionalitat, Moixó S.L., innova amb aquesta col·laboració desinteressada a favor de la Fundació Terra, bo i apostant per l'ecologia pràctica per manifestar el seu compromís social.

L'acord ha estat signat entre les dues entitats i tindrà una vigència d'un any prorrogable. Moixó S.L. aposta per ser no només una empresa proveïdora d'ocupació i de riquesa sinó també per postular-se com un agent de desenvolupament en la comunitat en la qual està inserida. Fundació Terra, per la seva banda, com a receptora d'aquest compromís per part de Moixó S.L. podrà oferir els seus continguts en ecologia pràctica amb una eina de programari de qualitat com és Drupal actualitzada contínuament a la seva última versió i amb un rendiment i prestacions òptimes.