Esteu aquí

Premi Eurosolar 2009 a la Guerrilla Solar (2010)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Foto oficial dels galardonats amb el Premi Eurosolar 2009. Autor: Luis Camargo.

La presentació de la campanya de la Guerrilla Solar va impactar als assistents.

El president d'Eurosolar Espanya, el Dr. Josep Puig, amb la Sra. Thaïs Borri de la Fundació Terra en el moment de recollir el Premi.

28 de Gener 2010.- En la seva vuitena edició, la secció espanyola de Eurosolar , l'Associació Europea per les Energies Renovables ha fet el lliurament dels Premis Solar 2009. Aquests reconeixen set iniciatives i projectes innovadors i rellevants en l'ús i la promoció de les energies renovables. D'entre aquestes set iniciatives Eurosolar Espanya en l'apartat dedicat a les associacions locals o regionals que promouen projectes d'energies renovables el va atorgar al projecte de la Guerrilla Solar que fomenta l'autoconsum elèctric. Cal dir que en aquest cas la secció espanyola d'Eurosolar va reiterar el premi internacional solar ja concedit per la secció europea el passat desembre a Berlin. La relació de premiats per Eurosolar Espanya en les diferents modalitats que s'atorga el premi es relacionen a continuació:

a) ciutats, municipis o serveis municipals:
Ayuntamiento de Naoín - Valle de Elorz, Navarra, pel seu projecte d'alimentació amb energia solar i biomassa de l'escola infantil de Noaín, mitjantçant 16 captadors solars tèrmics d'1,7 m2 cadascun i dues calderes de pel·lets amb modulació (8,6 a 35 kW). La producció total d'energia renovable del sistema converteix l'escola en autosuficient pel que respecta a les seves necessitats tèrmiques. Un exemple a seguir per part dels municipis espanyols. [email protected]

b) companyies industrials i comercials, empreses, agricultors que utilitzen energies renovables:
NH Hoteles pel seu projecte d'instal·lació de captadors solars en tots els hotels de la cadena, havent instal·lat energia solar en 15 hotels (867,24 m2) amb la previsió d'instal·lar en 5 hotels addicionals (461,7 m2). L'energía solar cobreix el 60% de les necessitats d'aigua calenta sanitària.

c) propietaris o usuaris d'instal·lacions que utilitzen energies renovables:
A l'empresa Poble Espanyol de Montjuïc S.A.U . pel projecte d'instal·lació solar FV de 36 kWp (271 m2 de captació solar sobre coberta) en El Poble Espanyol de Barcelona. La producció de la instal·lació, des de la seva data de connexió (2004) fins l'estiu de 2009 ha estat de 136.227 kWh. Un clar exemple d'integració de l'energia solar en un espai emblemàtic i de responsabilització corporativa davant el problema de l'escalfament global de l'atmosfera.

d) associacions locals o regionals que promouen projectes d'energies renovables:
A la Fundació Terra pel projecte Guerrilla Solar: endollat al Sol. El kit fotònic GS120, és el primer electrodomèstic dissenyat i posat en el mercat espanyol, que permet a qualsevol persona generar electricitat neta i renovable des de casa seva, de forma senzilla i directa, ja que el mòdul solar FV de 120 W, juntament amb el microinversor adherit a la part posterior del mòdul, permet disposar de corrent alterna par poder-la injectar en qualsevol endoll de l'habitatge, fent possible un estalvi d'importació d'electricitat de la xarxa.
Veure la presentació de la Guerrilla Solar per a la cerimònia de lliurament del premi (2Mb)

e) projectes d'arquitectura solar
A GOP Oficina de Proyectos - arquitectura y urbanismo pel projecte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Campus de Araba (Universidad del País Vasco) en el que es combina un acurat disseny energètic de l'envolvent de l'edifici amb un sistema de captació solar FV de 65 kWp (432 panels de 150 Wp, generant 52.000 kWh/any) i amb un sistema geotèrmic composat per 30 perforacions de 135 m que permeten disponer d'una potència de calefacció de 300 kW i de refrigeració de 250 kW). Addicionalment disposa d'una bomba de calor aire-aigua de 100 kW tèrmics. L'edifici disposa d'una qualificació energètica A, que permet l'estalvi d'un 58,6% de l'energia que necessitaria un edifici similar que complis estrictament amb la normativa vigent.

f) medis de comunicació: periodistes, autors o medis per haver realitzat informes o demostracions sobre energies renovables:
A Suelo Solar, un portal d'informació sobre noticies solars, per la materialització d'un espai en la xarxa per a la difusió de noticies referents a l'energia solar en el seu aspecte jurídic-legislatiu i administratiu. Tant la Web i els seus Butlletins NewSolares com la seva base de dades i el seu motor de recerca converteixen la web Suelo Solar en un lloc de referència a Espanya, com ho demostren els seus milers de subscriptors i visites.

g) iniciatives d'educació i formació en energies renovables:
A l'Escola Agrària de Manresa pels seus més de 20 anys de treball en la formació i difusió de les energies renovables. La seva tasca educativa i divulgativa s'ha traduït en el fet que avui la zona de Catalunya central és la zona de Catalunya amb un gran nombre d'empreses traballant en el camp de les energies renovables . [email protected]

h) premi especial per a treballs d'investigació relacionats amb les energiesj Superior d'Arquitectura del
Vallès - CISOL-ETSAV-UPC, Petritxol 6 Arquitectes, TFM i l'Ajuntamento de Sant Celoni (Vallès Oriental, Barcelona) pel disseny energétic integral amb energia solar integrada en l'edifici de la llar d'infants municipal ‘El Blauet'. La pantalla solar FV semitransparent i de color, ventilada, amb una inclinació de 76º, orientada al sud, d'11,5 kW de potencia (60 mòduls de silici policristali i 148 mòduls de silici amorf), genera 12.200 kWh/any evitant l'emissió a l'atmosfera de 5.700 kg de CO2 a l'any, és un clar exemple d'investigació
aplicada d'energia solar a un edific público, mitjançant la col·laboració multidisciplinar de coneixements.

Aquests premis compten amb la col·laboració de Triodos Bank i del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).