Esteu aquí

Logotip de la fundació terra

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Logotip de la Fundació Terra.

El logotip actual  de la Fundació Terra va ser creat el 2001 com a imatge gràfica per al portal terra.org. L'any 2012 es va adoptar com logotip institucional en la mesura que es va fer una homogenització de la imatge gràfica de l'entitat a fi que tots els serveis també s'identifiquessin amb la mateixa imatge gràfica. 

Aquest logotip son tres cercles de colors que evolucionen del marró brut passant pel verd i assolint el groc taronja. Cada un d'aquests cercles vol representar un estat d'evolució de la nostra civilització i que es pot llegir de diferents formes. Des de la fundació Terra treballem a favor de l'ecologia pràctica per tal que superem aquesta etapa grisa i fosca en la qual hem destruït sistemàticament els béns del nostre planeta hipotecant la salut dels sistemes naturals i de les futures generacios humanes. En els darrers llustres la humanitat ha experimentat una lleugera evolució cap una visió no tant egocèntrica i més biocèntrica en la qual s'ha visualitzat la importància de viure en harmonia amb la Terra. Tanmateix, creiem que hem d'anar més enllà perquè el canvi que volem veure amb la humanitat passa per assumir que és un canvi de cada un de nosaltres. Un canvi en el qual la llum solar (cercle groc-taronja) és la que ens ha d'inspirar el nostre estil de vida sostenible i respectuós amb la biosfera que ens acull i ens dona vida.

Aquesta visió és la que inspira el missatge i la raó de ser de la Fundació Terra i que el logotip de l'entitat vol reflectir. Hem de superar el colapse al qual ens enfretem no només a través de la simplicitat vital sinó afegint també una nova visió de nosaltres mateixos. Treballem predicant amb l'exemple a favor dels petits canvis, que són els més poderosos.

El logotip en català està disponible en resolució per a aplicacions gràfiques aquí