Esteu aquí

Balanç Social 2008

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Una visió detallada de las activitats fetes per la Fundació Terra durant l'any 2008.

L'any 2008 ha estat marcat essencialment per tres grans projectes. El primer ha estat posar a la disposició de la societat espanyola el valuós documental editat en DVD, La hora 11 acompanyat d'una guia per a l'acció. Aquesta pel·lícula produïda per Leonardo DiCaprio no es va arribar a estrenar en el nostre país i malgrat del seu interès com reflexió no ha arribat a la popularitat necessària si tenim en compte el valor de les aportacions dels més de cinquanta científics que apareixen en el mateix. El segon ha estat l'organització del Encuentro Solar una nova edició sota el lema "un bon clima amb renovables i eficiència" la qual ben segura que tancarà un cicle en la celebració d'aquest esdeveniment atès que temporalment no s'organitzarà en el 2009. Finalment, hem de destacar el projecte Cuines solars per a dones pobres de la Índia que va permetre donar cent cuines solars parabòliques destinades a un centre que proveïx de formació a dones joves de l'estat de Madhya Pradesh. El projecte fué afavorit pel programa Tú decides, tú eliges de la Fundación Caja Navarra.

La lectura i presentació del Balanç Social aporta una visió precisa de l'activitat i es el document que demostra el compromís amb la societat per part de la Fundació Terra. En aquesta edició 2008 s'incorpora per primera vegada un apartat d'anàlisi de la gestió de la sostenibilitat corporativa on es comptabilitza l'impacte ambiental generat per la nostra activitat. Com entitat modesta no audita la seva activitat de forma reglada, però creiem que la publicació de la memòria d'activitats i la seva divulgació des de la xarxa demostra aquesta voluntat de transparència que totes les organitzacions socials hem de tenir amb la societat que ens dóna el seu suport. De totes maneres, les persones en aprofundir ho poden fer des d'aquesta web institucional en la qual hi trobaran articles concrets i amb més detall de la majoria de les activitats de la Fundació Terra.

La Fundació Terra disposa d'una estructura senzilla però optimitzada per a garantir que els recursos emprats vagin essencialment destinats a les fins fundacionals. En aquest sentit els recursos en forma de despeses i inversions directament associades a les activitats desenvolupades en compliment de fins equival al 97,72 % de la base de destinació de rendes, obtinguda en la forma determinada en l'article 32 del Reglament de Fundacions de Competència Estatal, aprovat pel Real Decreto1337/2005, de 11 de desembre. Un part del treball és a partir de la contribució d'alguns membres voluntaris i dels membres del patronat que dediquen el seu temps i esforç al compliment de les fins fundacionals. No obstant això, tota l'activitat descrita en el balanç social, no seria possible sense la dedicació de l'equip professional de la Fundació Terra.

Balance Social 2008 (2 Mb) (disponible en lengua castellana)>> Descargar documento en format PDF

Les activitats descrites en el Balance Social 2008 són les següents:

Administración
Definición de objetivos.
Ética en el gobierno de la fundación
Administración
El Consejo de Honor
Gestión de la sostenibilidad corporativa
Gestión de la información

Sostenibilidad y Decrecimiento
Elaboración de contenidos para terra.org
Monografías de educación ambiental: Perspectiva Ambiental
Guía para la acción en la penúltima hora
Desarrollo de la Agenda 21 +
Actividades para la acción ciudadana
Campañas de sensibilización ambiental para el ahorro energético
Actividades para la responsabilidad socioambiental

Economía solar
Encuentro Solar 2008
Los premios Sol y Paz 2008 y otros actos sociales
El Sol de todas las culturas
La Ola solar avanza
Demostraciones públicas de cocinas solares, talleres y actividades de
sensibilización para la promoción de las energías renovables
Proyecto de la Fábrica del Sol
Participación en el desarrollo de la energía solar.
Cocinas solares para mujeres contra la pobrez en Índia

Promoción de hábitos ecológicos
Biohábitat: el taller de las Ideas.
Actividades de divulgación ambiental presencial

Balance económico