Esteu aquí

Balanç Social 2010

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

La síntesi de les activitats realitzades durant el 2010 es pot resumir a partir de la tasca divulgativa i educativa que realitza la Fundació Terra la qual basa les seves arrels en aquesta necessitat d'inspirar valors basats en el respecte pel nostre planeta. Estem convençuts que hem de respectar la natura de la qual formem part. Durant l'exercici 2010 s'ha mantingut una estructura professional a l'oficina tècnica formada per un comptable, un informàtic, una responsable d'atenció al públic, una tècnica en activitats socials. La direcció de la Fundació Terra ha estat a càrrec de l'ambientòloga Sra Marta Pahissa, la qual compta amb una àmplia formació i experiència acumulada en les activitats realitzades a la fundació des de l'any 2001. La present memòria s'ofereix com a prova de la transparència que té la Fundació Terra envers la societat a la qual serveix.

Balance Social 2010 (1,6 Mb) (disponible en llengua castellana)>> Descarregar el document en format PDF 

Índice

Definición de objetivos
Ética en el gobierno de la fundación
Administración
El Consejo de Honor
Gestión de la sostenibilidad corporativa
Gestión de la información

Inspiraciones para el cambio
Actividades de fomento de una nueva cultura de la sostenibilidad
Mantenimiento de la información ambiental en servidores telemáticos
Elaboración de monografías de sensibilización ambiental:
Perspectiva Ambiental
Traducción de la obra Las últimas horas de la vieja luz solar

Ahorro y eficiencia
Promoción de hábitos ecológicos: Biohábitat: el taller de las Ideas
Promoción de la responsabilidad social corporativa

Simplicidad vital
Actividades de sensibilización ambiental para el ahorro energético
y la lucha contra el cambio climático
Actividades para fomentar la reducción de emisiones de
efecto invernadero desde la acción ciudadana

Activismo solar
Demostraciones y actividades con energía solar para procesar alimentos
y sensibilizar sobre la necesidad de las energías renovables
Campañas de sensibilización de fomento de la energía solar
Programa cocinas solares en el mundo

Balance económico
Memoria económica según el modelo aportado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.