Esteu aquí

Balanç Social 2014

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Portada de la Memòria d'Activitats o balanç social de l'any 2014 de la Fundació Terra.

Es presenta la memòria d'activitats i de presentació de comptes de l'exercici 2014. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica crítica que ha viscut l'entitat per la disminució d'ingressos. L'any 2014 l'activitat de la Fundació Terra ha complert 20 anys, per la qual cosa s'han realitzat algunes actvitats que permetessin no només visualitzar el compromís de l'entitat, sinó també els àmbits en què ha estat innovant al llarg de quatre llustres.

L'àmbit de treball s'ha centrat en:

- Promoció de la sostenibilitat pràctica
- Foment de la cultura ambiental en el sector funerari (ecofunerals)

En síntesis, aquest any 2014 ha estat clarament un exercici de transició mentre es definien les estrategías a seguir en el futur. S'ha aconseguit remuntar la situació econòmica generant fins i tot un exercici sense pèrdues. El 2014 igualment ha permès posar al dia la biblioteca especialitzada en llibres de medi ambient.

La Fundació Terra posa a disposició del públic aquest document com un compromís per avalar la confiança dels donants. Per això, la Memòria d'Activitats o Balanç Social és un document de divulgació veraç sobre la seva actuació a favor del medi ambient.

Balanç Social 2014 (2,8 Mb) (disponible en llengua castellana) >> Descarregar el document en format PDF

Memòria econòmica d'acord amb el model del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.