Esteu aquí

Balanç social 2015

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Portada de la Memòria d'Activitats o balanç social de l'any 2015 de la Fundació Terra.

Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2015. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica que s'ha caracteritzat per un notable increment dels ingressos. Un any més la Fundació Terra, que en aquest 2015 suma 21 anys d'activitat, comparteix el compromís de l'entitat de forma oberta amb absoluta transparència per a totes les persones interessades en els seus objectius.

L'àmbit de treball de les activitats del 2015 s'ha centrat en dos eixos:
- Sostenibilitat pràctica
- Cultura ambiental (centrada en el sector funerari, ecofunerals)

En síntesi, el balanç econòmic de l'any 2015 ha estat clarament positiu ja que ha estat un exercici en el qual s'ha aconseguit incrementar els ingressos i aixugar d'aquesta manera la situació econòmica dels dèficits acumulats d'exercicis anteriors. Per tant, es tracta d'un balanç monetari que torna la plena viabilitat econòmica a l'entitat. Al 2015 l'activitat realitzada ha estat modesta, però ha permès seguir desenvolupant els eixos de l'entitat. En aquest sentit destaquem el document i les mesures de la política de transparència que ja es portaven a terme, però que des d'ara forma part d'un compromís públic aprovat pel patronat.

Pel que fa a les activitats més concretes desenvolupades, s'ha avançat en aspectes de la cultura ambiental centrada en el sector funerari i també s'han aconseguit notables millores en aspectes de la sostenibilitat pràctica com ara els proposats al web terra.org (ecologia pràctica), un espai d'informació pràctica on s'han elaborat vàries desenes de nous continguts d'una elevada qualitat.

Per accedir al detall de l'activitat, la qual justifica l'existència de l'entitat, la Fundació Terra posa a disposició del públic aquest document titulat Balanç Social - Memòria d'activitats, com a aval a la confiança rebuda de tots els seus donants.

La Memòria d'Activitats o Balanç Social és un document de divulgació veraç sobre l'actuació de la fundació a favor del medi ambient.

• Balance Social 2015 (2,2 Mb) (disponible en castellà) >> Descarregar el document en format PDF

Memoria económica o Cuentas Anuales 2015 (PDF de 700 kb, en castellà) segons el model facilitat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.