Esteu aquí

Balanç Social 2016

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Portada de la Memòria d'Activitats o balanç social de l'any 2016 de la Fundació Terra.

Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2016. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica que s'ha caracteritzat per un notable increment dels ingressos. Un any més la Fundació Terra, que en aquest 2016 suma 22 anys d'activitat, comparteix el compromís de l'entitat de forma oberta amb absoluta transparència per a totes les persones interessades en els seus objectius.

L'àmbit de treball de les activitats del 2016 s'ha efectuat en dos eixos: - Sostenibilitat pràctica - Cultura ambiental (centrada en el sector funerari, ecofunerals

En síntesi, el balanç econòmic de l'any 2016 ha estat clarament positiu ja que ha estat un exercici en el qual s'ha consolidat una obtenció de recursos positiva. Per tant, es tracta d'un balanç monetari que consolida la viabilitat econòmica a l'entitat. Tanmateix, l'exercici 2016 ha estat d'activitat  modesta, però ha permès seguir desenvolupant els eixos de l'entitat.

Un any més ens hem aplicat en les mesures de la política de transparència que s'han convertit en un segell sobre l'excel·lència en la gestió de l'entitat i del compromís social del patronat.

Pel que fa a les activitats més concretes desenvolupades, s'ha avançat en aspectes de la cultura ambiental centrada en el sector funerari i també s'han donat continuitat a les millores en l'àmbit de la sostenibilitat pràctica sobretot amb els continguts volcats al web terra.org (ecologia pràctica), un espai d'informació pràctica on s'han elaborat vàries desenes de nous continguts d'una elevada qualitat.

Per accedir al detall de l'activitat, la qual justifica l'existència de l'entitat, la Fundació Terra posa a disposició del públic aquest document titulat Balanç Social - Memòria d'activitats, com a aval a la confiança rebuda de tots els seus donants.

La Memòria d'Activitats o Balanç Social és un document de divulgació veraç sobre l'actuació de la fundació a favor del medi ambient.

Balance Social 2016 (2 Mb) (disponible en castellà) >> Descarregar el document en format PDF

• Memoria económica o Cuentas Anuales 2016 (PDF de 700 kb, en castellà) segons el model facilitat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.