Esteu aquí

Col·labora

Oportunitats de col·laboració en:

> Projectes científics d'excel·lència acadèmica

> Projectes de ciència ciutadana per la transferència científica (Science literacy)

> Iniciatives de divulgació i cultura ambiental (Ecological literacy)

La teva amistat ens dona alè per al futur

La Fundació Terra és una entitat sense ànim de lucre que treballa des la més absoluta transparència. Per això pots consultar totes les seves memòries d'activitats i balanços socials. 
Estem convençuts que quan recolzes la nostra visió a favor d'una nova ètica ecològica des de la pràctica quotidiana ens ajudes a difondre eines concretes per fer una societat més sostenible des de la independència i la innovació tal com portem fent des de 1994

Que a tots els efectes previstos per la legislació espanyola, i en concret la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, les donacions a la Fundació Terra es poden desgravar fiscalment (25% les persones físiques sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques) de la base imposable si es disposa del corresponent certificat emès per l'entitat una vegada s'ha fet efectiva la donació amb caràcter irrevocable i per als fins generals de la Fundació.

L 'acció voluntària s'ha convertit avui en un instrument bàsic de l'actuació de la societat civil en l'àmbit social. A partir del que estableix la Ley 6/1996 de 15 de enero del Voluntariado, la Fundació Terra disposa d'un protocol per facilitar a professionals interessats en participar amb el seus coneixements en tasques de sensibilització i divulgació ambiental.