Se encuentra usted aquí

Patronat

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Els membres històrics del patronat de la fundació amb els nous patrons el dia de la seva elecció el 19 de gener de 2018.

Los membres del patronat de la Fundació Terra, d'esquerra a dreta, el Sr. Retana, el Sr. Lloret, el Sr. Terradas y el Sr. Castell.

Els membres del patronat l'any 2014, l'equip que va acomplir els 20 anys al davant de l'entitat.

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.

El patronat es reuneix un mínim de dos cops l'any amb l'assistència de tots els seus membres i totes les activitats són aprovades per consens i sense criteris discriminatoris, en pública concurrència quan és necessari i amb total transparència en els processos de selecció. De totes les reunions del Patronat s'aixeca la corresponent acta signada per tots els seus membres. Les actes són el testimoni que mostra l'evolució de l'entitat des de la seva creació.

Totes les activitats promogudes des del Patronat s'adapten a la finalitat social de l'entitat i reflecteixen l'interès  d'aquestes. Es publica anualment la memòria d'activitats (balanç social), la qual  es pot consultar en aquesta pàgina web institucional. La planificació de les activitats s'adapta als requisits exigits per la Llei de fundacions i és aprovada pel Patronat. Tant el programa Anual com les Comptes o balanç social i econòmic es diposita en el Protectorat del Ministerio de Cultura de l'Estat espanyol. Es disposa d'un sistema d'indicadors per a avaluar la consecució dels objectius marcats de cada exercici.

El Patronat és el garant de desenvolupar la missió de l'entitat, animar i posar a disposició de la societat les millors eines possibles per a la transformació social, des de l'activisme en la sensibilització ambiental i energètica, l'austeritat i el decreixement. La visió no és altra que la de col·laborar des de la petita i creativa escala a obrir camins valents cap a l'autèntica sostenibilitat de l'espècie humana sobre la Terra, amb l'objectiu de ser part de la solució en lloc de part del problema.

Des de la seva fundació el 1994 fins el 2017 es va mantenir el mateix patronat. El 19 de gener 2018 foren elegits com a membres del patronat les persones que actualment governen la fundació:

Jaume Terradas, President
Javier Retana , Secretari
Francisco Lloret, Vicepresident
Carles Castell, vocal

Acceés a l'escriptura notarial de nomenament.

 

Membres històrics

La Fundació Terra fou creada el 1994 per persones vinculades al moviment ecologista. La seva fou una aposta no tant per crear una nova entitat com per dotar a la societat d'una eina que permetés recollir voluntats que sumessin a favor de la innovació ambiental.

Durant més de 20 anys, aquest equip de persones ha atorgat a la fundació una estil de govern propi basat en la transparència i una gestió comptable que ha sabut no hipotecar els actius de l'entitat en els moments en què per la pròpia crisi social l'entitat va fer front a la pèrdua d'aportacions econòmiques.

La història de la fundació Terra es pot seguir a partir de les pròpies memòries d'activitats publicades. L'equip del patronat històric el 2014 va ser novament reelegit però amb la idea de trobar un relleu en el govern de l'entitat que atorgués una nova empempta a la conservació de la natura i la consciència ambiental. Algunes de les gestes de l'entitat es poden llegir de forma sintètica en la publicació digital conmemorant els 20 anys.

Membres del Patronat (entre 1994 i 2017)
Jordi Miralles, President
Jesús Casado, Secretari
Joan Dolcet, Vicepresident
Gemma Martín, Vicesecretària (in memoriam)
Ralf Massanés, Vocal

Escriptura pública de relecció del patronat el 2014

Documents disponibles sobre l'activitat de la Fundació Terra

Balanç Socials Annuals

15 anys per la Terra:1994-2009 (publicació gráfica, en català) en PDF (1,2 Mb)

Taula d'indicadors de les activitast dutes a terme entre 1994-2012

Els membres del Patronat (1994-2014)

Publicació sobre les innovacions en els darrers 20 anys (1994-2014) en PDF

Nota de premsa sobre els 20 anys

Codi ètic d'actuació